Hyppää sisältöön

Kemianteollisuudelta vahva tuki valtion TKI-työryhmän esitykselle – ”On hienoa huomata, että asian tärkeys nyt tiedostetaan ja järki voittaa”

13.12. julkistettu parlamentaarisen tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmän esitys otetaan kemianteollisuudessa vastaan suurella tyytyväisyydellä. Viimeinkin Suomessa on yhteistä tahtoa nostaa TKI-investoinnit sen ansaitsemalle tasolle, ja huolestuttava kierre alati aleneviin TKI-investointeihin saadaan kääntymään nousuun. Päätöksellä on kauaskantoiset positiiviset vaikutukset hiilineutraaliksi pyrkivälle kemianteollisuudelle ja koko Suomelle.

Parlamentaarinen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmä esittää, että tutkimus- ja kehittämisrahoituksen nostamiseksi säädetään rahoituslaki ja laaditaan lakisääteinen, kehyskautta pidempi T&K-rahoituksen suunnitelma. Työryhmä esittää myös pysyvän ja nykyistä laaja-alaisemman tutkimus- ja kehittämistoiminnan verokannustimen käyttöönottoa.

TKI-työryhmässä edustetut kaikki eduskuntapuolueet sitoutuvat tavoitteeseen nostaa tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä ja valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen kasvattamiseen tavalla, jota neljän prosentin bruttokansantuoteosuustavoitteen toteutuminen vaatii. Työryhmä esittää myös, että rahoituksen nostamiseksi säädetään rahoituslaki.

– Otamme suurella ilolla vastaan tämän tiedon. Olemme esittäneet jo pitkään, että julkinen TKI-rahoitus on saatava leikkauksia edeltäneelle tasolle ja kasvuun, tai Suomi jää jatkuvasti jälkeen muista maista. TKI-investointien 4 prosentin osuus bruttokansantuotteesta on ollut vuosien ajan tavoite, josta ollaan jääty pahasti jälkeen. On olennaista, että asiasta säädetään rahoituslaki, ja että kehyskausi ulottuu yli hallituskausien. On myös hienoa, että esitetään nykyistä laaja-alaisemman TKI-verokannustimen käyttöönottoa sekä laajaa monivuotista T&K-suunnitelmaa, sanoo Kemianteollisuus ry:n johtava asiantuntija Carmela Kantor-Aaltonen.

– Suomi on teettämämme selvityksen mukaan jäänyt pahasti jälkeen TKI-kehityksessä verrokkimaista. Suomen julkinen TKI-rahoitus on laskenut alle vuoden 2007 tason. Nyt julkistettu esitys antaa todella tärkeän signaalin, että valtio haluaa investoida tulevaisuuteen. Kemianteollisuuden yrityksillä on tahtoa tehdä TKI-investointeja, mutta ne tarvitsevat tukea. Valtion panostuksilla on erittäin suuri vipuvaikutus innovaatioihin ja sitä kautta hyvinvointiin ja ilmastotavoitteisiin. Kemianteollisuus investoi vuosittain lähes puoli miljardia euroa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Hiilineutraalisuustavoitteeseen päästään vain yritysten ja valtion yhteisillä investoinneilla, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto.

– Esitimme joulukuun alussa syvän huolemme, että Suomen ilmastotavoitteita ei saavuteta ilman merkittäviä investointeja TKI-rahoitukseen. On hienoa huomata, että asian tärkeys nyt tiedostetaan ja järki voittaa. Olemme kiitollisia.