Hyppää sisältöön

Kemianteollisuudelle neuvottelutulos kilpailukykysopimuksesta

Kemianteollisuus ry ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry ovat tänään saavuttaneet neuvottelutuloksen kilpailukykysopimuksen mukaan neuvoteltavista asioista. Neuvottelutulos koskee öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuuden, muovi- ja kemiantuoteteollisuuden sekä kemian perusteollisuuden työntekijöiden sopimuksia. Sopimukset koskevat noin 12 000 työntekijää. Neuvottelutulos käsitellään sopijaosapuolten hallituksissa toukokuun loppuun mennessä.

Kemianteollisuus ry, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry

Neuvottelutuloksen mukaan työajan pidentämisestä neuvotellaan yrityskohtaisesti. Yrityskohtaisesti voidaan sopia esimerkiksi työajantasaamisvapaiden, vuorovapaiden, arkipyhien ja työaikapankin käytöstä työajan pidentämiseksi. Työaikapankin käyttöönotosta ja sen käytöstä sovitaan paikallisesti luottamusmiehen kanssa. Neuvottelutuloksessa on määritelty ne toimenpiteet, joihin voidaan ryhtyä työpaikkojen turvaamiseksi poikkeuksellisissa taloudellisissa olosuhteissa. Luottamusmiesten tehtäviin kuuluu jatkossa myös paikallisen sopimisen, työhyvinvoinnin ja yritystoiminnan kehityksen edistäminen, minkä johdosta heidän työaikaansa luottamustehtävien hoitoon lisätään erikseen sovitulla tavalla. Sopimuskausi on kilpailukykysopimuksen mukainen.

”Kemianteollisuuden sopijaosapuolet lähtivät määrätietoisesti liikkeelle kilpailukykysopimuksen mukaisiin neuvotteluihin”, toteaa johtaja Jyrki Hollmén Kemianteollisuus ry:stä. ”Olemme tyytyväisiä paikallisen sopimisen vahvistumiseen ja siihen, että hyvien neuvotteluvälien ansiosta neuvottelut oli mahdollista viedä läpi tiukassa aikataulussa”, jatkaa Hollmén.

”Neuvottelutulos vahvistaa kemianteollisuuden hyvää sopimisen kulttuuria ja yhteistyötä yritysten kilpailukyvyn ja työpaikkojen turvaamiseksi.  On tärkeää, että luottamushenkilöiden toimintaedellytyksiä ja työaikapankkeja edistetään paikallisen sopimisen lisääntyessä”, sanoo TEAMin puheenjohtaja Heli Puura.     

Lisätiedot

Kemianteollisuus ry
Timo Leppä
, toimitusjohtaja puh. 050 301 6800, timo.leppa@kemianteollisuus.fi
Jyrki Hollmén, johtaja, Työelämä, puh. 040 746 3687, jyrki.hollmen@kemianteollisuus.fi

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry
Heli Puura
, puheenjohtaja, puh. 050 525 2673, heli.puura@teamliitto.fi
Toni Laiho, neuvottelupäällikkö, puh. 050 303 9272, toni.laiho@teamliitto.fi

 

Kemia – osa hyvää elämää

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Kemianteollisuuden liikevaihto on noin 19 miljardia ja se työllistää Suomessa suoraan 34 000 henkilöä. 

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on yli 400 jäsenyritystä sekä 14 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto on työntekijäjärjestö. Sen tarkoituksena on edistää työntekijöiden oikeuksia ja hyvinvointia työelämässä. Liiton toiminta on sen jäsenten yhteistyötä. TEAM kuuluu Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestöön, ja sillä on noin 55 000 jäsentä.