Hyppää sisältöön

Kemianteollisuudella hyvät edellytykset uuteen yritystoimintaan Suomessa

Kemianteollisuuden kehittämiseen suunnattuja voimavaroja on syytä lisätä, sillä alalla on runsaasti mahdollisuuksia uusien innovatiivisten ja globaaleilla markkinoilla kasvavien yritysten synnyttämiseksi. Lupaavimpia tulevaisuuden sovellusalueita suomalaiselle kemianteollisuudelle ovat ympäristöliiketoiminta, uusiutuvat energiamuodot, biomassapohjaiset ratkaisut sekä elektroniikkateollisuuden kemikaalit.

Tämä käy ilmi Tekesin teettämässä kemianteollisuuden liiketoimintamahdollisuuksia selvittäneessä tutkimuksessa. Tulokset julkistettiin Kemianteollisuuden uudet suunnat -seminaarissa Helsingissä 19.1.
 
Uusiutuvien energiamuotojen kehittäminen ja ilmastonmuutoksen hillintä tulevat avaamaan suomalaiselle kemianteollisuudelle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Pelkkä teknologian kehittäminen ei jatkossa tule kuitenkaan riittämään, vaan teknologiakehityksen rinnalle myös kemianteollisuudessa on nostettava vahvemmin liiketoiminta-, palvelu- ja markkinointiosaamisen ja palvelukonseptien kehittäminen, todetaan PriceWaterhouseCoopersin tekemässä selvityksessä.
 
”Kemianteollisuus on Suomessa teollisuuden toimialana yhtä suuri kuin metsäteollisuus, ja alan kasvu- ja kehitysmahdollisuuksien tukeminen on tärkeä koko kansantaloutemme kannalta. Tekesin kemianteollisuuden tulevaisuutta käsittelevä selvitys auttaa selventämään kehitystoimien suuntaamista alalle ja näin myös uuden liiketoiminnan kehittämistä”, toteaa toimitusjohtaja Timo Leppä, Kemianteollisuus ry:stä.
 
”Suomessa syntyy vuosittain 60 – 80 uutta kemianalan yritystä. Yritysten tukeminen tuotekehityksessä, uusien liiketoimintamallien rakentamisessa ja tehokkaassa markkinoinnissa on erityisen tärkeää nuorten yritysten kohdalla. Uusyritystoimintaa synnyttävät ja nopeuttavat toimenpiteet ovatkin mitä kannatettavin keino vahvistaa laajassa yhteistyössä alan tulevaisuutta Suomessa”, painottaa Timo Leppä.
 
Tekesillä myös uusia toimenpiteitä tulossa
Tekes on merkittävä toimija Suomen kemianteollisuuden osaamisen ja teknologian pitkäjänteisessä kehittämisessä. Yhtenä uutena toimenpiteenä selvityksen tekijät ehdottavat Tekesille globaalien yritysten tutkimus- ja kehitystoimintojen houkuttelua Suomeen. ”Arvioimme Tekesissä mitä selvityksen toimenpide-ehdotuksista kannattaa viedä eteenpäin”, kertoo toimialajohtaja Jarmo E. Heinonen Tekesistä. 

”Tekesillähän on meneillään useita ohjelmia – kuten Vesi, Biorefine, Symbio ja Toiminnalliset Materiaalit – joilla osittain jo vastataan selvityksessä esiinnousseisiin haasteisiin. Mahdollisista muista aktiviteeteista päätetään kuluvan vuoden aikana”, lupaa Heinonen.
 
Selvitys julkaistaan Tekesin julkaisusarjassa helmikuussa.

Lisätietoja

Toimialajohtaja Jarmo E. Heinonen, Tekes, puh. 050 557 7790.
Toimitusjohtaja Timo Leppä, Kemianteollisuus ry, puh. 050 301 6800