Hyppää sisältöön

Kemian ylioppilaskoe muuttuu sähköiseksi syksyllä 2018

Tuoreen pro gradu -työn mukaan sekä opiskelijat että opettajat kokevat uudet tehtävätyypit sähköisen kokeen vahvuutena. Haasteita ovat muutoksen nopea aikataulu ja opiskelijoiden väliset erot ohjelmistojen käyttötaidoissa.

Helsingin yliopistossa kemian opettajaksi opiskeleva Minna Jääskeläinen tutki pro gradu -työssään kemian sähköisen ylioppilaskokeen esimerkkitehtäviä ja niistä koottua koetta. Kemian sähköistä koetta testattiin kolmessa pääkaupunkiseudun lukiossa keväällä 2014. Opinnäytetyö selvitti sekä opiskelijoiden että opettajien kokemuksia sähköisestä ylioppilaskokeesta. 

Sähköisen kokeen vahvuuksia ovat uudenlaiset tehtävätyypit, kuten videoaineistoja hyödyntävät tehtävät. Näiden todettiin lisäävän kokeiden vaihtelevuutta ja tehtävien realistisuutta. 

Huolta aiheuttavat opiskelijoiden erilaiset valmiudet käyttää mallinnusohjelmia. Erityisesti opettajia huolettaa se, miten opiskelijat ehtivät harjoitella kokeessa tarvittavia taitoja opintojensa aikana. 

Lue koko juttu ja tutustu Minna Jääskeläisen pro gradu-työhön Luma.fi-portaalissa.  

Lisätietoja