Hyppää sisältöön

Kemian ylempien lakko laajenee sovittelusta huolimatta

Ylemmät toimihenkilöt YTN ry on tänään ilmoittanut laajentavansa kemian ylempiä toimihenkilöitä koskevaa lakkoa. Neuvotteluja ylempien toimihenkilöiden kanssa on käyty marraskuusta 2009 lähtien. Kiista siirtyi sovitteluun maaliskuun alussa YTN:n ilmoitettua lakon aloittamisesta. YTN oli aiemmin hylännyt Kemianteollisuus ry:n ehdotuksen seuraavaa kolmivuotiskautta koskevasta sopimuksesta.

Neuvottelut jatkuneet tiiviinä

Kemianteollisuus ry ja YTN ry ovat neuvotelleet sopimusratkaisusta marraskuusta 2009 lähtien.
 
Kemianteollisuus ry teki joulukuussa YTN:lle esityksen palkkapöytäkirjasta, jonka mukaan ylemmille toimihenkilöille taattaisiin vähintään samansuuruiset palkankorotukset kuin muille henkilöstöryhmille.
 
”Kemianteollisuus ry ehdotti YTN ry:lle yhteistä selvitystä ylempien toimihenkilöiden työsuhteen ehdoista verrattuna muiden henkilöstöryhmien työehtoihin”, kertoo työmarkkinajohtaja Pekka Hotti. ”Me ehdotimme niin ikään neuvotteluja ylempiä toimihenkilöitä edustavien luottamusvaltuutettujen asemasta”, hän jatkaa. YTN hylkäsi Kemianteollisuus ry:n tekemät esitykset ja käynnisti ylempiä toimihenkilöitä koskevat lakot.
 
Neuvottelut siirtyivät sovittelijan johdolla käytäviksi YTN:n annettua lakkovaroituksen 19.2.2010. Sovitteluprosessi on ollut käynnissä lakkovaroituksesta alkaen. Sovittelija ei ole toistaiseksi katsonut olevan edellytyksiä sovintoesityksen antamiseen. Kemianteollisuus ry on osallistunut ja osallistuu myös jatkossa neuvotteluihin sovittelijan määrittelemässä aikataulussa.
 
Palkkapöytäkirja tuonut kannustavuutta

Ylemmät toimihenkilöt toimivat kemianteollisuuden avaintehtävissä ja palkkapöytäkirja on taannut ylempien toimihenkilöiden työsuhteisiin henkilökohtaisen joustavuuden.

 
Kemian ylempien toimihenkilöiden kokonaispalkkauksessa on otettu huomioon tehtävän luonne ja vaativuus, jolloin esimerkiksi työtehtäviin liittyvä matkustaminen on huomioitu osana kiinteää kuukausipalkkaa. Yritysten on ollut helppoa palkita työtehtävissä menestyminen kokonaispalkkausmallissa niin henkilökohtaisten korotusten kuin palkkio- ja palkitsemisjärjestelmien avulla.
 
Kokonaispalkkaus on taannut ylemmille toimihenkilöille hyvän ansiotason. Ylempien toimihenkilöiden ansiotaso on kemianteollisuudessa viimeisimpien palkkatilastojen mukaan yli 60 % korkeampi kuin muilla toimihenkilöillä. Kemianteollisuuden jäsenyritykset soveltavat ylempiin toimihenkilöihin samoja työsuhteen ehtoja esimerkiksi lomarahan, sairausajan palkan ja perhevapaiden osalta kuin muihin työntekijäryhmiin.
 
Yrityskohtaisen joustavuuden kasvattaminen ja paikallisen sopimisen lisääminen työehtoihin liittyvissä asioissa on kemianteollisuuden kilpailukyvyn kannalta tärkeää. Palkkapöytäkirjasta täysimittaiseen työehtosopimukseen siirtyminen vähentäisi yrityskohtaista joustavuutta ja johtaisi myös muutoksiin ylempien toimihenkilöiden palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmissä. Kemianteollisuus ry näkee YTN ry:n pyrkimykset lähinnä järjestöpoliittisena tavoitteena, jonka tarkoituksena on vahvistaa järjestön omaa asemaa.
 
 
Kemianteollisuus on yksi Suomen suurimmista teollisuuden aloista. Kemianteollisuuden eri toimialat työllistävät kaikkiaan noin 36 000 henkilöä. Ylempiä toimihenkilöitä alalla on noin 7 500.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Timo Leppä, Kemianteollisuus ry, puh. 050 301 68 00
Työmarkkinajohtaja Pekka Hotti, Kemianteollisuus ry, puh. 040 722 6151