Hyppää sisältöön

Kemian osaajasta biotalouden asiantuntijaksi – hae täydennyskoulutukseen

Helsingin yliopiston Kemistit biotalouteen -täydennyskoulutuksessa perehdytetään kemistejä biotaloudessa käytettäviin kemiallisiin menetelmiin, niiden käyttöön ja tehokkaaseen hyödyntämiseen tuotantoprosesseissa. Koulutus on yritysten kanssa yhteistyössä toteutettavaa täydennyskoulutusta (F.E.C) ja toteutetaan nyt kolmannen kerran. Hakuaikaa on 14.1.2021 saakka.

Koulutuksen kohderyhmiä ovat korkeakoulututkinnon suorittaneet työttömät tai työttömyysuhan alla olevat kemian alan osaajat, jotka tarvitsevat työllistyäkseen täydennyskoulutusta ja työkokemusta biotalouden alalta. Koulutusohjelma soveltuu mm. luonnontieteen ja tekniikan kemian alan koulutuksen saaneille ja alalla työskennelleille. Koulutukseen valittavilta edellytetään kemian perus- ja aineopintoja tai vastaavia tietoja. Koulutukseen voidaan ottaa 20 henkilöä.

Koulutus toteutetaan 3.3.-30.8.2021 Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella. Koulutuksen järjestää Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ Oy yhteistyössä Helsingin yliopiston kemian osaston laboratorioiden kanssa. Koulutuksen kokonaiskesto on 120 päivää. Opetuksen osuus on 20 päivää ja yritystyöskentelyn osuus 100 päivää.

Koulutuksen opetus sisältää:

  • Työnhakuvalmiudet
  • Vihreä kemia ja bio- ja kiertotalous
  • Biojalostamoiden kemiaa
  • Biotaloudessa käytettäviä tekniikoita
  • Biomassan fraktiointi, analytiikka ja mittausvälineet
  • Näytteiden käsittely ja preparointi
  • Laatukriteerien huomiointi tulosten tulkinnassa
  • Biotalousalan liiketalous
  • Patentit ja IPR
  • Yhteistyöyrityksessä / -organisaatiossa tehtävä kehittämistehtävä

Koulutukseen valittavilta edellytetään yritysyhteistyöpaikkaa biotaloutta hyödyntävässä organisaatiossa. Yhteistyöpaikalta edellytetään, että se nimeää kurssilaiselle mentorin, joka vastaa osallistujan perehdyttämisestä sekä ohjaa ja tukee harjoittelijan sijoittumista organisaatioon. Mikäli organisaatiosi kiinnostunut tarjoamaan kurssilaiselle yritysyhteistyöpaikan, saat lisätietoja kouluttajalta.

Koulutus on Uudenmaan ELY-keskuksen hankkimaa työvoimapoliittista aikuiskoulutusta ja se on osallistujille maksutonta.

Lue lisää täydennyskoulutuksesta ja siihen hakemisesta koulutuksen järjestäjän Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+:n sivuilta.