Hyppää sisältöön

Kemiaan pohjautuvalle uudelle liiketoiminnalle luotava vahvat edellytykset

Kemianteollisuus ja kemian osaamiseen pohjautuva liiketoiminta ovat suomalaisen hyvinvoinnin kannalta keskeisiä tekijöitä. Alan mahdollisuudet on myös pystyttävä hyödyntämään ja uudelle liiketoiminnalle on luotava vahvat edellytykset. Keinot on löydettävä yhteisin linjauksin.

Kemianteollisuus on yksi suurimmista teollisuudenaloistamme, ja kemian osaamiseen perustuvalla liiketoiminnalla on maassamme merkittäviä mahdollisuuksia. Energiatehokkuuden lisääminen, ilmastomuutoksen hillitseminen tai ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät ratkaisut tarvitsevat kemian osaamista.
 
”Alan uudet liiketoimintamahdollisuudet on pystyttävä maassamme käyttämään täysimittaisesti. On löydettävä keinot, joilla kansainvälisestikin tunnustetusta kemian osaamisesta luodaan uutta liike-toimintaa”, painotti Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä. Hän avasi VTT:n, Tekesin ja Kemianteollisuus ry:n yhdessä järjestämän seminaarin Kemialla kehityksen kärkeen, joka pidettiin ChemBio Finland -tapahtumassa Helsingissä.
 
Kemianteollisuuden mielestä maassamme pitäisi käynnistää mahdollisimman pikaisesti kemian kansallisen osaamisstrategian laadinta. Samalla innovaatiopolitiikkaa on linjattava uudestaan ja kohdennettava entistä vahvemmin kemiaan.
 
Uudelta linjaukselta odotetaan selvää painotusta perustutkimukseen ja sen kansallisille vahvuusalueille. Kemian osalta ohjenuorana on tässä Suomen Akatemian teettämä tieteenala-arviointi, jonka tulokset julkaistiin helmikuussa 2011.
 
Kemian perustutkimuksen tuloksia ja innovaatioita on saatava myös nopeasti hyödynnettyä tuottavana liiketoimintana. Timo Lepän mielestä merkittävä kehitysaskel olisi, että julkisesta TKI-rahoituksesta suunnattaisiin entistä merkittävämpi osa juuri kemian tutkimukseen.
 
”Erityisen tärkeä innovaatioita kannustava järjestelmä on pienille ja keskisuurille yrityksille. Jo kilpailijamaissamme käytössä olevan t&k-verokannustimen avulla voitaisiin edistää yhä laajemman yrityskentän investointeja innovaatioihin ja tuotekehitykseen”, sanoi Timo Leppä.
 
Uuden liiketoiminnan luomisessa ei ole kysymys vain teknologian kehittämisestä. Tarvitaan uusia valmiuksia ja tukea liiketoiminnan kehittämiseen, vahvaa markkinointiosaamista ja työn organisointia uudella tavalla. ”Pidän kemianteollisuuden kannalta hyvänä ratkaisuna, että Tekes on lähtenyt uudella, kemian alan yrityksille kohdennetulla aktivointihankkeellaan tukemaan juuri näitä valmiuksia”, arvioi Timo Leppä.

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry 
Toimitusjohtaja Timo Leppä, puh. 050 301 6800
Johtaja Riitta Juvonen, puh. 040 515 7107