Hyppää sisältöön

Kemia teollisuusinvestointien kärjessä Suomessa

Kemianteollisuus investoi vuosittain noin miljardin Suomeen T&K-investoinnit mukaan luettuna. EK:n 22.1.2015 julkaiseman investointiedustelun mukaan kemianteollisuus on noussut suurimmaksi investoijaksi teollisuudessa, ja kemianteollisuuden investointien odotetaan edelleen kasvavan.

EK:n tiedustelun mukaan teollisuuden investoinnit kääntyivät kokonaisuutena viime vuonna kasvuun, ja niiden ennustetaan vilkastuvan myös tänä vuonna. Investointien taso ei silti riittäisi korvaamaan pääomakannan ennustettua kulumista. Kokonaisuutena suomalaisten teollisuusyritysten investointiaste jää Länsi-Euroopan keskitasoa matalammaksi.

Katso lisää:

EK:n investointitiedustelu (Pdf)
Investointitiedusteluun liittyvä grafiikka