Hyppää sisältöön

Kemia mahdollistaa kestävän tulevaisuuden

Kestävä kehitys, uusi opetussuunnitelma ja tulevaisuuden osaamistarpeet puhuttivat luonnontieteiden opettajia Kemianteollisuus ry:n ja Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry:n yhteiskiertueella Mikkelissä, Porissa ja Vimpelissä.

Kasvava tarve niukkoihin resursseihin – kemiaa tarvitaan 

Kunkin illan aikana kuultiin alustus kestävän kehityksen merkityksestä nyt ja tulevaisuudessa, ja pohdittiin, miten vihreän kemian periaatteita voi edistää vaikkapa omassa opetuksessa. Millaisia työtapoja se edellyttäisi? Miten kestävien käytäntöjen omaksuminen osana jokaista koulupäivää edesauttaisi globaalin tason ongelmanratkaisua?

– Opetuksen tulisi välittää kuvaa kemian merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: kemiaa tarvitaan uusien ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa, sanoi Kemianteollisuus ry:n johtava asiantuntija Maija Pohjakallio.

– Myös kestävät toimintatavat kemian laboratorioissa ja prosesseissa sekä kemian tietämyksen hyödyntäminen kestävien valintojen tekemisessä nousevat esiin. Tämä on hieno suunta opetuksen kehittämiseen.  

– On tärkeää, että opiskelijat saavat mahdollisuuksia paitsi tutustua bio- ja kiertotalouden esimerkkeihin teollisuudessa, myös kokemuksia ja tietoa siitä, mihin voivat valinnoillaan vaikuttaa. Ennusteiden mukaan vuoteen 2030 mennessä ihmiset tarvitsevat  50 % enemmän ruokaa, 45 % enemmän energiaa ja 30 % enemmän puhdasta vettä. Kestävä tulevaisuus edellyttää, että opimme hyödyntämään luonnonvaroja entistä viisaammin, sanoi Maija Pohjakallio.

Luonnontieteet opettavat ymmärtämään syy-seuraussuhteita ja prosesseja  

Asiantuntija Anni Siltanen Kemianteollisuus ry:sta korosti uuden opetussuunnitelman mahdollistamia erilaisia oppimisympäristöjä.

– Esimerkiksi oppilaitos-yritysyhteistyö mahdollistaa vaikkapa kemian tunnilla opitun yhdistämisen käytäntöön, ”oikeaan elämään”. Ulottamalla verkostoja koulun ulkopuolelle saa paitsi arvokasta tietoa, pääsee myös luomaan arvokkaita kontakteja ja oppimaan yhteistyötaitoja ja sitä kautta vaikuttamaan omaan tulevaisuuteensa.

– Juuri vaikuttaminen on se, mihin kestävän kehityksen asioissa on helppo tarttua, poikkitieteellisestikin. Biologian tunnilla opitut asiat näkyvät kemiassa toimintatapoina ja prosesseina, yhteiskuntatieteissä taas esimerkiksi poliittisina ilmiöinä. Tulevaisuudessa luonnontieteilijä on vahvoilla melkein millä tahansa yhteiskunnan alalla: hän ymmärtää ilmiöt säädösten takana ja osaa vaikkapa nähdä prosessin kokonaisuutena, strategian taustalla. Tulevaisuuden työelämä tarvitsee luonnontieteilijöitä, sanoi Anni Siltanen. 

Lisätietoja

Anni Siltanen, anni.siltanen (at) kemianteollisuus.fi, puh. 044 562 5991