Hyppää sisältöön

Kemia kannustaa monipuoliseen yritysyhteistyöhön

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta varautuu uuteen opetussuunnitelmaan. Se kannustaa tulevia opettajia yritysyhteistyöhön Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa -kurssilla.

Kurssin teemana kiertotalous 

Perusopetuksen opetussuunnitelmat uudistuksessa ainerajojen välinen yhteistyö ja koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt nousevat aivan uuteen rooliin. Kouluissa siirrytään noudattamaan uutta opetussuunnitelmaa (OPS) syyslukukauden 2016 alusta.

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta  kannustaa tulevia opettajia aktiiviseen yritysyhteistyöhön. Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa -kurssi on osa valtakunnallista Luma –Suomi -hanketta. Sen yhteistyökumppanina toimivat Kemianteollisuus ry ja sen jäsenyritykset.

Kurssin kantavana teemana on tänä vuonna kiertotalous. Opiskelijat tutustuvat kolmeen yritykseen kiertotalouden näkökulmasta ja kehittävät tematiikkaan pohjautuvan yritysyhteistyömallin pääkaupunkiseudun alakoulun kanssa. Malli voi käsittää esimerkiksi yritysvierailun ja teollisuuden prosesseihin tutustumista ilmiöpohjaisen oppimisen näkökulmasta tai kannustaa alakoululaisia oppimaan kotitalousjätteen kierrättämisestä. Samalla opitaan yritysyhteistyön perusteita ja luodaan tulevaisuuden kontakteja.

Teoria kohtaa käytännön 

Kurssin koordinaattori Päivi Kousan mukaan kurssille on aito tilaus. 

– Kiinnostus luonnontieteellisiä aineita kohtaan vähenee ja voi osaltaan vaikuttaa negatiivisesti varsinkin aloihin, jotka tarvitsisivat asianmukaisen koulutuksen saaneita osaajia. Hyvä koulu-yritysyhteistyö tekee opittavasta asiasta merkityksellisemmän ja parhaimmillaan yhdistää arjen ilmiöt koulussa opittuun teoreettiseen tietoon, motivoiden oppimaan lisää. Tutustumalla erilaisiin oppimisympäristöihin, kuten lähialueen yrityksiin, hankitaan tietoa paitsi työelämästä, myös tarpeellisista vuorovaikutustaidoista.

Tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastattava 

Kemianteollisuus ry:n oppilaitos-yritysyhteistyöstä vastaava asiantuntija Anni Siltanen on samoilla linjoilla. Hän kannustaa kaikkia asiasta innostuneita olemaan yhteydessä.

– Oppilaitosten ja elinkeinoelämän välinen yhteistyö on avainasemassa tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastatessa. Kemianteollisuus ry edistää mielellään näitä asioita eri sidosryhmien välillä. Lähdetään yhdessä pohtimaan!

Lisätietoja

Anni Siltanen,  anni.siltanen (at) kemianteollisuus.fi, puh. 044 562 5991