Hyppää sisältöön

Kemesta ry hoitamaan metsä- ja kemianteollisuuden standardisointia

Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry ja Väriteollisuusyhdistys ry ovat perustaneet yhteisen standardisointiorganisaation Kemesta ry:n. Sen työkenttään kuuluu toimialojen tuotteisiin ja teknologioihin liittyvä standardisointi. Mukana ovat myös uudet toimialoja yhdistävät alueet, kuten biopohjaisten tuotteiden ja polttoaineiden standardisointi.

Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry ja Väriteollisuus ry ovat 5.10.2012 perustaneet yhteisen Kemesta ry:n hoitamaan alojen standardisointia. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on kokouksissaan lokakuun aikana hyväksynyt toimialayhteisösopimusten siirron uudelle organisaatiolle. Kemesta ry aloittaa toimintansa vuoden 2013 alusta.

Kemesta ry:n tehtävänä on toimia metsäteollisuuden, kemianteollisuuden ja väriteollisuuden toimialayhteisönä Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:ssä. Sen työkenttään kuuluvat muun muassa biopohjaisten tuotteiden, sellun, paperin ja kartongin sekä maalien, lannoitteiden ja useiden muiden kemian alan tuotteisiin ja teknologioihin liittyvän standardisoinnin hoitaminen.

SFS:n toimialayhteisönä Kemesta ry osallistuu yhteensä 21 eurooppalaisen CEN-standardisointikomitean ja 16 kansainvälisen ISO-standardisointikomitean työhön. Osa standardeista liittyy läheisesti useisiin Euroopan unionin säädöksiin.

”Kemesta ry tulee olemaan merkittävä toimija suomalaisessa standardisointikentässä. Kyseessä on muutos sekä toiminnan puitteissa että toimintatavoissa. Kun uusien liiketoiminta-alueiden ja teknologioiden standardisointi ei enää välttämättä seuraa perinteisiä toimialarajoja, on erittäin tärkeää saada näitä aloja edustavat yritykset mukaan standardisointityöhön”, sanoo Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n toimitusjohtaja Pekka Järvinen.

”Kemesta ry:n tavoitteena on olla vitaali, voimakas organisaatio, jonka painoarvo standardisointitoiminnassa kasvaa. Tarkoitus on jatkossa saada toimintaan mukaan laajasti prosessiteollisuuden alueen toimialayhteisöjä”, vahvistaa Kemesta ry:n hallituksen puheenjohtaja Antro Säilä.

”Standardisointi on yritysten kilpailukyvyn kannalta oleellisen tärkeää. Kun toimialat muuttavat muotoaan, on standardisointiakin hoidettava nykyaikaisella ja tehokkaalla tavalla. Kemesta ry:n perustaminen on hieno esimerkki eri toimialojen yhteistyön rakentamisesta”, sanoo Kemianteollisuuden toimitusjohtaja Timo Leppä.

Lisätietoja antaa:
Antro Säilä, hallituksen puheenjohtaja, Kemesta ry, puh. 09 132 6633