Hyppää sisältöön

Kehitysprojekti tuki paikallista sopimista kemianteollisuuden työpaikoilla

Kemianteollisuuden työmarkkinaosapuolet toteuttivat vuoden 2011 kevään ja kevään 2012 välisenä aikana kehitysprojektin, jolla tuettiin yhteistyössä paikallista sopimista alan työpaikoilla. Tuloksena oli neuvotteluilmapiirin kehittyminen. Samoin paikallisesta erästä sopiminen lisääntyi hieman.

Kemianteollisuus ry, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry panostavat yhdessä paikallisten sopijaosapuolten osaamisen kehittämiseen ja keskinäisen luottamuksen rakentamiseen. Tarkoitusta varten toteutettiin yhteinen kehitysprojekti kevään 2011 ja kevään 2012 välisenä aikana.
 
Pilottivaiheessa laadittiin paikallisille osapuolille yhteinen ohjeistus paikallisen sopimisen prosessista kevään 2011 palkantarkistuskierrokselle. Syksyllä mitattiin yrityskohtaisen erän neuvotteluun liittyviä tuloksia ja niiden perusteella parannettiin kevään 2012 raamisopimuksen mukaisen palkantarkistuskierroksen ohjeistusta. Samoin järjestettiin eri paikkakunnilla yhteisiä koulutustilaisuuksia kemianteollisuuden työnantajien ja henkilöstön edustajille.
 
Keväällä 2012 tehdyn seurantatutkimuksen tulokset osoittivat, että yrityskohtaisesta palkanerästä sopiminen lisääntyi kokonaisuudessaan hieman. Koulutukseen osallistuneet näyttivät päässeen sopimukseen useammin kuin vertailuryhmä, joka ei osallistunut koulutukseen. Koulutusten osana olleet yhteiset harjoitustyöt koettiin hyödyllisiksi tavoiksi luoda uutta tietoa.
 
Kehitysprojektissa haastateltiin työmarkkinaosapuolten johtoa: Kemianteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Pekka Hottia, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n puheenjohtaja Timo Vallittua, Ammattiliitto Pro ry:n puheenjohtaja Antti Rinnettä ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n puheenjohtaja Pertti Porokaria.
 
Haastatellut totesivat yksimielisesti, että työnantajan ja työntekijöiden luottamukselliset välit ja avoin ilmapiiri työpaikoilla edistävät paikallista sopimista.
 
Myös paikalliset osapuolet mainitsivat, että oikeudenmukaisuus, luottamus ja hyvät neuvottelusuhteet auttoivat paikallisessa sopimisessa. Samoin valmistautuminen neuvotteluun auttoi tulosten synnyssä. Neuvotteluiden jälkiarvioinnista ja tietojen antamisesta kohdentamisen jälkeen on vielä tutkimuksen mukaan parannettavaa. Neuvottelun yhteisellä arvioinnilla ja sen kehittämisellä on tärkeä merkitys neuvottelukulttuurin luomisessa jatkossa.
 
Tutkimus tehtiin osana Metropolia Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittämisen ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä.

Lisätietoja

Jaana Neuvonen
työmarkkina-asiamies
Kemianteollisuus ry
040 580 3447
jaana.neuvonen@chemind.fi