Hyppää sisältöön

Kaupunkien biojätevirtoja hyötykäyttöön

Tampereen teknillisen yliopiston koordinoimassa tutkimushankkeessa selvitetään, miten yhdyskuntien jätevesien ja biojätteiden energiasisällön ja ravinteiden hyödyntämistä voitaisiin tehostaa.

ProRavinne-hankkeessa kehitetään jätevedenkäsittelylaitoksen toimintaa niin, että jätevedessä olevat ravinteet taltioidaan mahdollisimman käyttökelpoisessa muodossa. Jätevedenpuhdistamoiden lietteissä biojätteissä on arvokkaita ja monikäyttöisiä raaka-aineita. Esimerkiksi jätteissä olevaa arvokasta fosforia pyritään saamaan entistä paremmin kiertoon.

TTY:n koordinoimassa ProRavinne-hankkeessa ovat mukana Nokian Vesi Oy, Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja Luonnonvarakeskus.

Lue koko juttu TTY:n kotisivulla.