Hyppää sisältöön

Kansallista innovaatiopolitiikkaa kohdennettava entistä vahvemmin kemiaan

Kemian osaamiseen perustuvalla liiketoiminnalla on Suomessa huomattavat menestysmahdollisuudet. Jotta nämä mahdollisuudet voitaisiin hyödyntää, on kansallista innovaatiopolitiikkaa ja resursseja kohdennettava nykyistä vahvemmin kemiaan. Kemianteollisuuden innovaatiopoliittisen linjauksen mukaan näin saatavat ratkaisut hyödyttävät kaikkia toimialoja ja koko yhteiskuntaa.

Kemianteollisuuden tieteellisen neuvottelukunnan ja Kemianteollisuus ry:n yhteistyönä syntyneet innovaatiopoliittiset linjaukset on tarkoitettu avaamaan kansalliselle keskustelulle uusia suuntia.
 
Kemian ratkaisut energiatehokkuuteen, ilmastonmuutokseen, terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin haasteisiin ovat suuria liiketoimintamahdollisuuksia maailmanlaajuisesti. Suomella on käytössään huippuluokan kemian osaamista ja osaajia, uusiutuvien raaka-aineiden varannot ovat mittavat ja kemiaan perustuvalla liiketoiminnalla on tunnustettu asema lisäarvon tuottajana arvoketjuissa.
 
Nämä kansalliset vahvuudet eivät kuitenkaan kemianteollisuuden ja kemian tutkimuksen yhteisen näkemyksen mukaan riitä. Tarvitaan vahvemmin kemiaan suunnattua innovaatiopolitiikkaa.
 
Rohkeita ratkaisuja perustutkimukseen

Suomessa harjoitettu innovaatiopolitiikka on toiminut pitkälti sovellus- ja kysyntälähtöisesti.

”Sovellus- ja kysyntälähtöisen innovaatiopolitiikan rinnalle tarvitaan nyt vahvaa ja pitkäjänteistä panostusta etenkin kemian, mutta myös muiden luonnontieteiden ja tekniikan perustutkimukseen”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

 
Perustutkimusta on myös alan mielestä uskallettava kohdentaa kansallisille vahvuusalueille pitkäjänteisesti ja ennakoivasti.

”Suomen Akatemiassa tekeillä olevassa tieteenala-arvioinnissa kartoitetaan kemian tutkimusyksiköiden painopisteet sekä osaaminen ja kehittämiskohteet. Näiden tulosten pohjalta on syytä luoda nykyistä tehokkaampi koulutus- ja tutkimusverkosto kemian vahvuusalueilla”, painottaa Leppä.
 
Tutkimusta kannustavat veroratkaisut käyttöön

Uudella innovaatiopolitiikalla tulee myös ratkaisevasti nopeuttaa perustutkimuksen tulosten ja innovaatioiden hyödyntämistä tuottavana liiketoimintana.

”Kemianteollisuuden linjauksen mukaan Suomessa tulisi pikimmiten ottaa käyttöön tutkimukseen ja tuotekehitykseen kannustavat veroratkaisut”, sanoo Leppä.

 
Samalla olisi varmistettava innovaatioiden rahoitusketju perustutkimuksesta yritystoimintaan.

”Julkista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta on kohdennettava kemiaan ja aloittavien kasvuyritysten alkutaival tulee turvata luomalla toimivat rahoitusmarkkinat alalle. Rohkeat ratkaisut hyödyttävät laajasti koko yhteiskuntaa”, sanoo Timo Leppä. 


Kemianteollisuus on yksi Suomen suurimmista toimialoista. Ala työllistää noin 35 000 henkilöä. Sen tuotannosta kolme neljännestä menee suoraan vientiin tai vientituotteiden panoksina maamme rajojen ulkopuolelle. Kemian ratkaisut ja kemiaan pohjautuva liiketoiminta palvelevat kaikkia toimialoja ja koko yhteiskuntaa.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Timo Leppä, puh. 050 301 6800 tai 
apulaisjohtaja Riitta Juvonen, puh. 040 515 7107, Kemianteollisuus ry