Hyppää sisältöön

Kansallinen kemian osaamisstrategia on laadittava kemian tutkimuksen arvioinnin pohjalta

Kemianteollisuus pitää Suomen Akatemian teettämän kemian tutkimuksen arvioinnin johtopäätöksiä oikeaan osuneina. Kemianteollisuus ry esittää, että arviointipaneelin ehdotusten pohjalta käynnistetään mahdollisimman pian kansallisen osaamisstrategian laadinta kemian alalle.

Kemianteollisuus on ilahtunut paneelin arviosta, jonka mukaan kemian tutkimus Suomessa on yleisesti ottaen korkeatasoista. Yliopistoissamme on kansainväliset mitat täyttäviä kemian huippuyksiköitä, joiden työn jatkuvuudesta ja kehittämisestä on huolehdittava. Tämä on mahdollista sekä yliopistojen omien valintojen kautta sekä suuntaamalla kansallisia tutkimuspanostuksia kemian huippututkimuksen kehittämiseen.
 
Tieteenaloja yhdistävää laadukasta yhteistyötä on lisättävä. Innovaatiot tapahtuvat entistä useammin useiden tieteenalojen yhteisissä rajapinnoissa. Tämä on otettava huomioon niin tutkimuksessa kuin kemian koulutuksessakin. Kemian koulutuksen tavoitteisiin pitää kuulua poikkitieteelliseen yhteistyöhön tähtäävien valmiuksien kehittäminen.
 
Kaikkien kemian yksiköiden voimavarat eivät tällä hetkellä riitä laadukkaaseen tutkimustyöhön. Yliopistojen on arvioitava, minkälaisilla rakenteellisilla ratkaisuilla, resurssilisäyksillä ja strategisilla valinnoilla heikompia yksiköitä voidaan vahvistaa. Ylläpidettävien yksiköiden rahoitus pitää järjestää yliopistojen perusrahoituksen kautta.
 
Tutkimusrahoituksen on kannustettava pitkäjänteiseen tutkimustyöhön
 
Kemianteollisuus painottaa, että kemian pitkäjänteistä perustutkimusta on suunnattava sellaisille alueille, jotka palvelevat pitkällä aikajänteellä nykyisten ja tulevien elinkeinoelämän sektoreiden tarpeita ja sitä kautta maamme hyvinvointia.
 
Perustutkimuksen rahoituksen vastuu on julkisilla toimijoilla. Rahoituksen rakennetta on kehitettävä siten, että tutkimustoiminnan perusedellytykset turvataan yliopistojen omalla rahoituksella. Kemian perustutkimuksen rahoitusta Suomen Akatemian kautta pitää lisätä ja sen roolia tutkimuksen suuntaamisessa pitää vahvistaa.
 
Uusia ideoita kotimaisen ja kansainvälisen liikkuvuuden avulla
 
Yliopistojen kansainvälinen vuorovaikutus on välttämätöntä yliopistojen kilpailukyvyn, riittävän tieteellisen tason ja uudistumisen turvaamiseksi. Kansainvälisesti toimivat yritykset hakevat kumppaneikseen parhaita yliopistoyksiköitä niiden kotimaasta riippumatta. Kemianteollisuuden näkemyksen mukaan myös kotimaisten ylipistojen välistä yhteistyötä on lisättävä.
 
Kemian tutkimus edistämään biotaloutta
 
Kemianteollisuus toteaa, että maassamme on huipputasoista puuraaka-aineen hyödyntämiseen tähtäävää osaamista, josta tulee pitää kiinni. Kemia on yksi ratkaisevista osaamisalueista biotalouden rakentamisessa. Paneelin ehdotus strategian laatimisesta tälle alueelle pitää toteuttaa osana kemian osaamisstrategiaa. Strategiseen tarkasteluun on syytä sisällyttää myös muun kuin puuperäisen biomassan hyödyntäminen. 
 

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Timo Leppä, puh. 050 301 6800, apulaisjohtaja Riitta Juvonen, puh. 040 5157 107, Kemianteollisuus ry