Hyppää sisältöön

Jyväskylässä kemian opinnot edistyvät

Kemian opiskelun läpäisevyys on kemian alalla pääsääntöisesti ollut alhainen. Opiskelijat, jotka läpäisevät pääsykokeet ja saavat opiskelupaikan eivät valmistu ja alalle ei saada tarpeeksi osaajia. Jyväskylän kemian laitos on tehtyjen uudistusten avulla onnistunut poikkeuksellisen hyvin läpäisevyyden nostamisessa.

Kemian yleinen brändi ei välttämättä ole niin hyvä kuin pitäisi. Se kärsii aputieteen maineesta ja toimii astinlautana lääketieteelliseen. Kemian mielikuvaa pitäisi kehittää alakoulusta lähtien. Kemia on ennen kaikkea yhteiskunnallisesti tärkeää, mutta sen lisäksi myös kivaa”, pohtii kemian laitoksen johtaja Jan Lundell.

Jyväskylän yliopiston kemian laitos on jo pidemmän aikaa pyrkinyt kehittämään toimintaansa, jotta läpäisevyys saataisiin nousemaan. Vuonna 2011 koko yliopistossa otettiin käyttöön Student Life niminen toimintamalli, jonka tarkoituksena on panostaa opiskelijoiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja opiskelukykyyn. Jyväskylän kemian laitos oli yksi toimintamallin pilottikohteista ja siten ollut mukana alusta asti.

Hyvikset mukana opiskelijan elämässä

Student Life -toimintamalli lähtee siitä, että opiskelijoiden välittämisen tulee ulottua pidemmälle kuin vain siihen ovatko he luennolla. Kemian laitoksen opettajia on koulutettu toimimaan opiskelijoiden hyvinvointivalmentajina eli Hyviksinä. Hyvikset ovat aktiivisesti tekemisissä opiskelijoiden kanssa heti fuksivaiheesta asti, ja auttavat heitä muun muassa ajankäytön suunnittelussa, sivuainevalinnoissa ja opiskelutaidoissa, mutta myös ohjaavat tarvittaessa terveyspalveluiden piiriin. Hyvikset ovat erityisesti mukana opiskelijoiden kolmen ensimmäisen vuoden aktiviteeteissa, joka vuorostaan luo mukavaa yhteisöllisyyttä.

Hyvis-valmentajien lisäksi olemme panostaneet opetushenkilökuntamme pedagogiseen koulutukseen. Myös kandivaiheen kurssien järjestystä ja sisältöjä on muutettu, ja opetusmenetelmiä kehitetty. Yksi ensimmäisistä kursseista heti fuksisyksynä on nimeltään Elinympäristön kemia. Se käsittelee millaista kemiaa ympärillämme kokemiemme asioiden taustalla on. On tärkeää, että kemistin ammatti-identiteetti kehittyy heti opintojen alusta lähtien”, Lundell kertoo.

Kemian laitoksella tehdyt uudistukset ovat kaikkineen johtaneet siihen, että noin 70 % opiskelun aloittaneista suorittaa ensimmäisenä vuonna tavoitellut 55 opintopistettä. Läpäisevyys näkyy myös jo nyt LuK-tutkintojen suoritusten määrässä – ja maisterivaiheessa muutaman vuoden sisällä.

Lisätietoja

https://www.jyu.fi/studentlife

https://www.jyu.fi/kemia/opiskelu/hyvis