Hyppää sisältöön

Jussi-Pekka Rode: Julkinen keskustelu ammatillisesta koulutuksesta vastuullisemmaksi

Ammatillisen koulutuksen tila ei puhuttanut vain tiistain YLE:n A-studiota, vaan myös kemianteollisuuden yrityksiä. Keskiviikkona julkaistusta osaamiskartoituksesta käy ilmi, että yritykset kantavat kasvavassa määrin huolta opiskelijoiden jäämistä opetuksessa liiaksi oman onnensa nojaan. Julkinen keskustelu on ainakin osalle ammatillisen koulutuksen asiantuntijoista näyttäytynyt viime kuukausina hyvin yksipuoliselta. Tämä näkyy väistämättä myös yrityksissä kasvava huolena ammatillisen oppilaitosten tilanteesta.

Keskustellessa julkisuudessa esimerkiksi opetuksen määrästä on muistettava, että opiskelijoita ei tule niputtaa kaikkia yhteen ryhmään. Itseasiassa ammatillisen koulutuksen opiskelijoista valtaosa on aikuisopiskelijoita, joilta voidaan jo edellyttää enemmän itsenäistä opiskelua. Jos lisätukea tarvitseva nuori jää ilman ohjausta ja opetusta, on se ongelma, johon tulisi puuttua. Työelämässä kuitenkin itseohjautuvuus on jo perusvaatimus, joten on hyvä, että näitäkin taitoja harjoitetaan jo koulutuksen aikana.

Ongelmat ammatillisen koulutuksen oppilaitoksissa eivät ole uusia. Kohtasin jo kahdeksan vuotta sitten opetuksen määrään ja laatuun liittyviä ongelmia ollessani ammattiin opiskelevien edunvalvojana. Median on nyt katsottava peiliin ja kysyttävä itseltään, onko uutisointi ammatillisista oppilaitoksista todellakin tasapuolista. Julkisella keskustella on tärkeä tehtävä keskustella koulutuksen tilasta rehellisesti, mutta kaikki näkökulmat huomioiden. Muuten saamme pian lukea ikäviä uutisia ammatillisen koulutuksen vetovoiman heikkenemisestä.

On selvää, että jos julkisuudessa esitetyt väitteet pitävät paikkansa, niitä on lähdettävä selvittämään. Vaikka ammatillisen koulutuksen uudistus on vielä kesken siltä osin, että viimeiset muutokset astuvat voimaan 2022, on selvää, että kaikenlaisiin ongelmiin on puututtava varhain, jotta opiskelijoille ja työelämälle ei synny pysyviä ongelmia. Tässä asiassa opetus- ja kulttuuriministeriön on kannettava vastuuta.

Myös muiden kuin median on katsottava tarkkaan, minkälaista viestiä julkisuuteen antaa. Pidän vastuuttomana vihjeitä siitä, että koulutussopimusopiskelijoita käytettäisiin ilmaisena työvoimana. Yritykset toimivat pääsääntöisesti vastuullisesti. Opiskelijan ohjaaminen ja opastaminen on aina varsinkin alussa yritykseltä iso investointi. Useimmat yritykset haluavat panostaa opiskelijoihin, sillä se on hyvä tapa varmistaa, että yrityksellä on osaavaa työvoimaa myös tulevaisuudessa. Jos väärinkäytöksiä esiintyy, oppilaitoksella on lain mukaan velvollisuus seurata ja puuttua epäkohtiin. 

 

Jussi-Pekka Rode

Asiantuntija. Koulutus