Hyppää sisältöön

Jussi Hintikka: Energiatehokkuus pysyy pinnalla

”Energiatehokkuuden tehostaminen on kemian alan liiketoiminnallisen kehityksen kannalta ensiarvoisen tärkeää”, energiajohtaja Jussi Hintikka Neste Oil Oyj:stä sanoo.

Kemianteollisuus ry:n energiavaliokunnan puheenjohtajana vuoden 2013 alusta toiminut Hintikka pitää energiatehokkuuden esillä pitämistä ja edistämistä keskeisenä tehtävänä. ”Energiatehokkuus on megatrendi, jonka eteen on tehty ja edelleen tehdään pitkäjänteisesti töitä. Asia on ollut pinnalla pitkään, ja siellä se tulee myös pysymään.”

Energia on kemianteollisuudelle suuri kustannustekijä, sillä metsäteollisuuden jälkeen ala on toiseksi suurin energian käyttäjä teknologiateollisuuden kanssa. Globaaleilla markkinoilla energiakustannusten merkitys vain korostuu.

”Energiatehokkuusdirektiivin mukainen lainsäädäntö tekee tuloaan parin vuoden sisällä, mikä lisää asian merkitystä entisestään. Vastuullisesti toimivien yritysten on toimittava tulevaisuudessa yhä energiatehokkaammin.”

Kummitoiminta kannattaa

Hintikka korostaa alan kilpailukyvyn ja menestystekijöiden varmistamista. Edunvalvontamielessä tärkeä kysymys liittyy verotukseen. Niin ikään on varmistettava, että alan toimintaedellytykset ovat kunnossa energian saatavuuden suhteen.

”Suomalaisyrityksiä ei voida kuormittaa verotuksella, joka on korkeampi kuin kilpailijamaissa. Tässä mielessä oikean suuntainen olikin taannoinen veronpalautuspäätös, jonka mukaan suurimmat energiankäyttäjät saavat merkittävän osan maksetuista energiaveroista takaisin.”

Hintikka odottaa mielenkiinnolla kemianteollisuudessa alkavan kummitoiminnan käynnistämistä energiatehokkuuden edistämisessä. ”Tarkoituksena on, että isot yritykset jakavat pienemmille yrityksille alan hyviä käytäntöjä. Vastavuoroisesti isot saavat pieniltä uusia näkökulmia, joten kaikki hyötyvät.”

”Käytännössä toiminta käynnistyy kevään 2013 aikana nyt aloittavien kummihenkilöiden kautta, jotka kontaktoivat kummiyrityksiä ja järjestävät muun muassa yritysvierailuja.”

Valttina innovatiivisuus

Energian tehokkaan käytön ohella Hintikka muistuttaa kemianteollisuuden roolista ratkaisujen tarjoajana. ”Energiatehokkaiden tuotteiden, kuten uusien polttoaineiden muodossa, tulemme tänä päivänä jo hyvinkin lähelle kuluttajaa.”

”Suomalaisen kemianteollisuuden menestyksen tulee perustua innovatiivisuuteen ja osaamiseen. Koska emme pysty olemaan kustannuksissa aina maailman edullisin, meidän on oltava muita tehokkaampia kehittämällä älykkäitä tuotteita ja ratkaisuja. Uskon, että innovatiivisuus vetää puoleensa myös uusia osaajia.”

”Yhä edelleen on myös lisättävä laajasti ajatellen ihmisten tietoisuutta kemian alan monipuolisesta merkityksestä elämän eri aloilla ja jokapäiväisessä elämässämme.”

Lisätietoja

Jussi Hintikka
Neste Oil Oyj