Hyppää sisältöön

Juha Teerimäki: Varhainen välittäminen tarpeen myös etätyössä

Kemianteollisuus ry: n lakimies Juha Teerimäki kirjoittaa Hyvää huomista-blogissaan, kuinka tärkeää on varhainen välittäminen myös etätyöskentelyn lisääntyessä. Lisääntynyt etätyö muokkaa työyhteisön toimintaa monella tapaa, mutta normaalit työnantajan ja työntekijöiden velvoitteet ovat voimassa entiseen tapaan.

– Työntekijän työkyvyn heikentymisen havaitseminen voi olla hankalampaa kuin tehtäessä työtä niin, että ollaan fyysisesti läsnä työpaikalla. Työkyvyn heikkeneminen voi kuitenkin ilmetä esimerkiksi työsuorituksen tai työn laadun heikkenemisenä, käyttäytymisen muutoksena tai lisääntyneinä sairauspoissaoloina. 

– Työnantajalla on vastuu työturvallisuudesta. Työnantajalla on sekä oikeus että velvollisuus puuttua työntekijän työkyvyn heikkenemiseen. Varhaisen välittämisen malli muodostaa pelisäännöt työkyvyn alenemisen puuttumiseen.  Varhain havaitut työkykyongelmat ovat helpommin korjattavissa kuin niiden korjaamisen yrittäminen siinä vaiheessa, kun ongelmat ovat kasvaneet ja kasaantuneet ylipääsemättömiksi.

Juha Teerimäki suosittelee yrityksille varhaisen välittämisen mallin rakentamista tai nykyisen mallin päivittämistä. Mahdolliset epäluulot pystytään voittamaan, kun varhaisen välittämisen malli rakennetaan yhteistyössä työnantajan, henkilöstön edustajan ja työterveyshuollon kanssa.

Lue Juha Teerimäen blogi Hyvää huomista-sivulla. 

 
 

Lisätietoja

Hyvää huomista on kemian alojen työhyvinvointihanke, joka käynnistettiiin vuonna 2010. Hankkeen lähestymistapa on laaja-alainen. Hankkeessa työhyvinvointia käsitellään hyvän johtamisen,  työyhteisötaitojen, innostuksen ja osaamisen kehittämisen kautta. Kaiken keskiössä on yhteistyö.

Hyvää huomista -hankkeen tavoitteena on edistää työhyvinvointia, kehittää osaamista, pidentää työuria, vähentää sairastavuutta ja lisätä tuottavuutta. Hankkeessa luodaan toimintamalleja ja työkaluja, jaetaan tietoa ja verkostoidutaan. Tuloksia seurataan yritys- ja toimialatasolla.

Syksyllä 2015 Hyvää huomista  -hanke sai kansainvälisen tunnustuksen kansainvälisessä Responsible Care Awards 2015 -kilpailussa. Hankkeen yhteistyökumppanit saivat hyvien tulosten lisäksi erityistä kiitosta alan työmarkkinajärjestöjen saumattomasta yhteistyöstä.

Hyvää huomista-hankkeen taustatahot ovat Kemianteollisuus ry, Ammattiliitto Pro, Teollisuusliitto ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry.