Hyppää sisältöön

Juha Pyötsiä: REACH jarruttaa kiertotalouden etenemistä

Resursseja entistä tehokkaammin hyödyntävä kiertotalous saa laajaa kannatusta, mutta sen etenemistä hidastavat monet hallinnolliset esteet.

Yksi tällainen on EU:n kemikaaliasetus REACH. Törmäyskurssille REACH ja kiertotalous saattavat joutua silloin, kun prosessiteollisuuden jätteitä tai sivuvirtoja lähdetään kierrättämään hyötykäyttöön.

REACH:in mukaan hyötykäytettävä sivutuote tulkitaan helposti aineeksi, jolloin se on rekisteröitävä. Hyvä esimerkki rekisteröinnin vaativista aineista ovat poltosta syntyvät tuhkat ja kuonat, joita hyödynnetään esimerkiksi rakennusteollisuudessa.

REACH-rekisteröinti on kallis ja aikaa vievä prosessi. Tilannetta helpottaa se, jos joku muu on jo rekisteröinyt saman aineen, jolloin on mahdollista ostaa oikeudet tarvittaviin tutkimustuloksiin.

Kierrätettävien aineiden koostumus kuitenkin vaihtelee, ja pieniäkin ainemääriä kierrättävä yritys voi joutua hoitamaan itse runsaasti resursseja ja osaamista vaativan rekisteröintiprosessin. Rekisteröinti hidastaa jätteiden ja sivutuotteiden hyötykäyttöön liittyvää liiketoimintaa ja innovaatiota ja voi jopa estää hyödyntämisen etenkin pienissä yrityksissä.

Juha Pyötsiä

Johtaja Kemianteollisuus ry:ssä vastuualueinaan ympäristö-, terveys- ja turvallisuussektori, kemikaali- ja työturvallisuus sekä logistiikka.