Hyppää sisältöön

Jouko Kinnunen Kemianteollisuuden ja Huoltovarmuuskeskuksen Öljypoolin ja Maakaasujaoston poolisihteeriksi

FM Jouko Kinnunen nimitetty Kemianteollisuuden ja Huoltovarmuuskeskuksen Öljypoolin ja Maakaasujaoston uudeksi poolisihteeriksi. Hän aloittaa tehtävässä 3.6.2019. Öljypooli ja sen yhteydessä toimiva Maakaasujaosto vastaa öljy- ja maakaasualan varautumis- ja valmiussuunnittelusta.

Jouko Kinnunen siirtyy uuteen tehtävänsä Baltic Connector Oy:n HSEQ and Risk Managerin tehtävästä. Hän on aiemmin toiminut 12 vuotta Motiva Oy:n toimitusjohtajana ja sitä ennen Neste Chemicals Oy:ssä ja Dynea Oy:ssä.

 

Kuvia Jouko Kinnusesta ((Kemianteollisuus ry:n kuvapankki, henkilöstö):
https://kemianteollisuus.studio.crasman.fi/bank/julkinen_mediapankki/henkilosto

 

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry
Mika Aalto, toimitusjohtaja, mika.aalto@kemianteollisuus.fi, 050 438 9247

Huoltovarmuuskeskus
Minna Haapala, johtaja, energiahuolto-osasto, 050 451 0030

Kemia – osa hyvää elämää

kemianteollisuus.fi
Twitter: @Kemianteollisuu
Slideshare: www.slideshare.net/Kemianteollisuusry
Linkedin: http://linkd.in/1g4vUbs
Tilaa uutiskirje: http://bit.ly/1Mk0cTq 

 

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta työllistämme lähes 100 000 suomalaista.

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen. Kemianteollisuus ry:llä on yli 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.

Huoltovarmuuskeskus on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla toimiva valtion laitos, jonka tehtävänä on maan huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu ja operatiivinen toiminta. Huoltovarmuuden varmistamisessa elinkeinoelämän ja julkishallinnon yhteistyö on ratkaisevassa asemassa. Huoltovarmuuskeskus tukee tätä yhteistyötä ohjaamalla Huoltovarmuusorganisaation sektorien ja poolien toimintaa.

Öljypooli sekä sen ohessa toimiva Maakaasujaosto vastaavat Suomen öljy- ja maakaasualan varautumis- ja valmiussuunnittelusta. Yrityskohtaisen varautumis- ja valmiussuunnittelun lisäksi pooli ylläpitää öljytuotteiden kuljetuksiin liittyviä valmiusjärjestelyjä. Pooli on öljyalan ja viranomaisten välinen yhteyselin, jonka muodostavat poolia johtava poolitoimikunta, poolin toimisto ja alan yritykset.