Hyppää sisältöön

Jo vuosi Venäjän hyökkäyssotaa takana – Kemianteollisuuden yritykset: Kaikki mahdollinen tuki Ukrainalle, kunnes sota päättyy

Venäjän Ukrainaan kohdistamassa hyökkäyssodassa tulee vuosi täyteen tänään 24.2.2023. Suomen kemianteollisuus jatkaa tukeaan Ukrainalle niin liittotasolla kuin yritysten omina lahjoituksina. Yritysjohtajille osoitetun kyselyn perusteella Ukrainalle ollaan valmiita ja halukkaita antamaan kaikki mahdollinen tuki niin kauan kuin sitä tarvitaan. Samalla Kemianteollisuus kannustaa myös muita liittoja, yrityksiä ja yksityisiä henkilöitä jatkamaan vankkaa tukeaan Ukrainalle.

Venäjä hyökkäsi itsenäisen Ukrainan kimppuun 24.2.2022. Sotilaallinen hyökkäys oli ja on tuomittava, perusteeton ja oikeudeton. Sodan aiheuttama kärsimys on kohdistunut koko Ukrainaan, sen siviileihin, sotilaisiin ja infrastruktuuriin. Kemianteollisuus ry liittoperheineen keräävät parhaillaan uutta lahjoitusta Ukrainalle. Jo maaliskuun alussa 2022 Kemianteollisuus ry liittoperheineen päätti lahjoittaa 49 000 euroa Ukrainan sodan uhreille SPR:n kautta.

– Ukraina on joutunut hirvittävän sotilaallisen hyökkäyksen uhriksi. Meidän velvollisuutemme on auttaa ja tukea Ukrainaa kaikin mahdollisin keinoin. Venäjän toivoman nopean valtauksen sijaan sota on pitkittynyt, eikä nopeaa rauhaa näytä olevan valitettavasti näköpiirissä. Ainoa edellytys rauhalle on Venäjän täydellinen vetäytyminen kaikilta valloittamiltaan alueilta ja syyllisten saattaminen vastuuseen teoistaan, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto.

Kemianteollisuus ry kysyi tällä viikolla jäsenyritystensä johtajilta, millaisilla toimenpiteillä ne ovat tukeneet Ukrainaa vuoden aikana ja sitä, aiotaanko tukea jatkaa. Kyselyyn vastanneista kemianteollisuuden yrityksistä lähes 60 prosenttia on tukenut Ukrainaa rahallisesti tai materiaalisesti menneen vuoden aikana. Noin 40 prosenttia vastanneista yrityksistä aikoo myös jatkaa tuen antamista.

Suomi on tähän asti tukenut Ukrainaa yhteensä noin 770 miljoonalla eurolla. Kemianteollisuuden yritysjohtajien vankka käsitys on, että tukea, myös Suomen valtion tasolla, on jatkettava niin kauan kuin sota jatkuu. Noin 90 prosenttia kyselyyn vastanneista on täysin samaa mieltä tai samaa mieltä, että Suomen on jatkettava Ukrainan tukemista, jopa sadoilla miljoonilla euroilla – kaikin mahdollisin keinoin, jotta Ukraina voittaa sodan.

– Kyselyssä yrityksemme toivoivat, että valtio tarjoaa Ukrainalle humanitäärisen avun ja turvapaikkojen myöntämisen lisäksi aseellista apua muun muassa lähettämällä ammuksia, aseita ja panssariajoneuvoja sekä myös tarjoamalla lisää koulutusta sotilaille.

– Vaikka sota on jatkunut jo vuoden, huomion ei tule herpaantua. Ukrainaa ei saa unohtaa. On tärkeää, että EU pysyy yhtenäisenä Venäjään kohdistuvissa pakotteissa ja muissa toimissa. Tuki Ukrainalle on meidän kaikkien velvollisuutemme. Kannustamme kaikkia valtioita, yhteisöjä, yrityksiä, järjestöjä ja yksittäisiä ihmisiä auttamaan Ukrainaa, sanoo Mika Aalto.

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry
Toimitusjohtaja Mika Aalto
Puh. 050 438 9247, mika.aalto@kemianteollisuus.fi