Hyppää sisältöön

J.M. Huber: Suomalaistehdas näyttää mallia muille

J.M. Huberin tehdas Haminassa on tehostanut materiaalien käyttöä ja näyttää tässä mallia myös kansainvälisen konsernin muille tehtaille.

Kylpyhuoneestasi löytyy todennäköisesti J.M. Huberin Haminan-tehtaalla valmistettuja kemikaaleja, sillä maailman johtavat hammastahnan valmistajat käyttävät niitä tuotteidensa raaka-aineena.

Viime vuosina tuotantolaitoksella on kiinnitetty runsaasti huomiota tuotannossa tarvittavien materiaalien ja energian mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön.

J.M. Huberin globaalitason tuottavuuspäällikkö Ville Tolvanen sanoo, että J.M. Huberin kaltaisessa kemianalan tehtaassa raaka-ainekulut voivat olla yli puolet muuttuvista kustannuksista. Niiden hävikkiä voidaan pienentää monissa tuotantoprosessin vaiheissa.

”Määrittelimme aluksi hävikkivirrat ja lähdimme liikkeelle kohteista, joissa oli helpointa päästää suuriin parannuksiin.”

Tolvasen mukaan kyse on usein perusasioista. Raaka-aineiden hävikkiä voitiin esimerkiksi pienentää kehitysyhteistyöllä suodinkankaiden toimittajan kanssa.

Toinen esimerkki on pigmenttiä sisältävien vesien kierrättäminen takaisin prosessiin.

”Haminan-tehtaan saavutukset energia- ja materiaalitehokkuudessa ovat monessa suhteessa ylpeyden aihe. Tehdasalueen henkilöstö on omaksunut ja toteuttanut jatkuvan parantamisen kulttuuria jo useita vuosia.”

Osoituksena tästä Suomessa omaksuttuja hyviä käytäntöjä hyödynnetään nyt myös J.M. Huberin muissa tuotantolaitoksissa muun muassa Euroopassa ja Aasiassa.

”Hävikin vähentämisen painopiste on nyt siellä.”

Tolvanen korostaa, että Haminassakaan ei tyydytä saavutettuun tasoon.

”Käymme jatkuvasti läpi pieniäkin hävikkivirtoja ja energiansäästön mahdollisuuksia, joista yhteenlaskettuna voimme saada aikaiseksi vielä merkittäviä säästöjä.”

Lisätietoja

www.huber.com