Hyppää sisältöön

Jätevedenpuhdistuksen uutta tekniikka pian käyttöön

Suomessa testataan kunnallisten jätevesien puhdistamista membraanitekniikalla, jossa membraanibioreaktorin puhdistama vesi on kustannustehokkaampaa sekä tasalaatuisempaa perinteiseen jätevedenpuhdistukseen verrattuna.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimusryhmät ovat mukana neljässä eri tutkimuksessa, joissa tutkitaan jätevesien puhdistamista membraanibioreaktoreilla ja tertiäärisellä membraanisuodatuksella.

Jälkiselkeytyksen ja hiekkasuodatuksen sijaan uudella tekniikalla ilmastusaltaissa oleva jätevesi ajetaan huokoisen membraanikalvon läpi, joka poistaa vedestä bakteerit ja kiintoaineet. Kalvot sijaitsevat pienissä moduuleissa, jotka voidaan upottaa suoraan altaaseen.  

Lappeenrannan teknillisen yliopiston nuoremman tutkijan, Kimmo Arolan mukaan uusi tekniikka ei perinteiseen vedenpuhdistusmenetelmään verrattuna laajoja jälkiselkeytysaltaita, sillä membraanibioreaktorilaitos pystytään rakentamaan kustannustehokkaasti pienemmälle alalle.

Tulevaisuudessa esimerkiksi haitta-aineet tulevat olemaan Euroopan ja maailman mittakaavassa haaste hormonien ja lääkeainejäämien kumuloituessa vesistöihin.  Tekniikkaa testataan tällä hetkellä Suomessa neljällä eri paikkakunnalla.

www.lut.fi

Lisätietoja

Tieteen tekijät: Ratkaisu kehitysmaiden juomavesiongelmiin 
Kemia osa hyvää elämää: Puhdas vesi