Hyppää sisältöön

Jari Mäkinen, Amerplast: Hyötyä yhteisestä konsultaatiosta

Osallistuimme luottamushenkilömme kanssa Kemianteollisuus ry:n ja Teollisuusliiton yhteiseen konsultaatiopalveluun, jossa etsittiin tapoja siirtyä kerran kuukaudessa tapahtuvaan palkanmaksuun nykyisen kahden viikon palkanmaksuvälin sijaan.

Konsultaatiopalaveri oli hyvä lisäelementti pyrittäessä sopimaan paikallisesti TES:siin kirjattua molempien sopijapuolien suositusta. Amerplastilla saimme konsultaatiopalaverilla hyvän aloitustilaisuuden paikalliseen sopimiseen tähtäävään prosessiimme.

Konsultaatiopalaverissa ”ulkopuoliset tahot” toivat meille uusia näkökulmia ja lähestymistapoja paikallisiin jatkoneuvotteluihimme.

Kokonaisuuden kannalta on hyvä havaita, että prosessin edetessä syntyy konsultoijille tehtyjen konsultaatioiden pohjalta malleja, joiden jakamisesta saattaa olla hyötyä paikallisissa keskusteluissa.

Yhtenä erittäin konkreettisena hyötynä koin sen, että konsultaatiopalaveriin tuotiin jo etukäteen pohdittuna niitä käytännön sopimiseen liittyviä elementtejä, jotka paikallisen sopimisen yhteydessä oli välttämätöntä käsitellä.

Jari Mäkinen, HR manager, Amerplast Oy

Lue Jukka Sarhimaan blogi Kemianteollisuuden ja Teollisuusliiton yhteisestä konsultaatiosta: 
Askelia yrityskohtaisuuteen.