Hyppää sisältöön

Jaana Neuvonen: Uuden työntekijän perehdyttäminen

Useat uuteen työpaikkaan siirtyneet ja kesätyöntekijät ovat joutuneet tänä keväänä ja kesänä aloittamaan työt tutustuen työkavereihinsa ja työtehtäviinsä etänä digitaalisia työvälineitä käyttäen. Työpaikalla on käyty lähinnä hakemassa tietokone ja saatu pikainen opastus työssä keskeisesti käytettäviin ohjelmiin. Esimiehille työn perehdytyksen toteuttaminen etänä on edellyttänyt entistä tarkempaa suunnittelua.

Perehdyttäminen on yleiskäsite, jolla nykyisin tarkoitetaan sekä työsuhteen alkuvaiheen yleisperehdytystä, jossa keskeisenä tavoitteena on tutustuttaa työntekijä työyhteisöön, turvallisuuskäytäntöihin ja toimintatapoihin, että työnopastusta, jolla tarkoitetaan opastusta turvalliseen työtehtävien omaksumiseen ja hallintaan.

Uuden työntekijän, mutta myös uuteen työtehtävään siirtyvän osaamista kehitetään siten, että hän pääsee alkuun ja pystyy selviytymään työssään tarvittavan itsenäisesti. Tässä prosessissa kehittyvät sekä työntekijä että laajimmillaan koko työympäristö.

Etätyö on parhaimmillaan tehokasta ja lähityössä normaalien keskeytysten puuttuessa ajan kulkua ei huomaa, luovuus saattaa päästä kukoistukseen. Pahimmillaan etätyö on yksinäistä ja uudella työntekijällä saattaa nousta kynnys kysyä etätyökavereilta, joita ei oikein vielä edes tunne, liian korkeaksi.

Uusi työntekijä osaksi tuottavaa työyhteisöä – viiden kohdan muistilista

  1. Esimies – ole kiinnostunut ja kuuntele, anna palautetta. Arvioi tarvitseeko uusi työntekijä lisäperehdytystä
  2. Työkaveri – ota uusi työntekijä osaksi työyhteisöä pitämällä yhteyttä säännöllisesti ja ottamalla mukaan kokouksiin. Kysy tarvitseeko uusi työkaveri apua.
  3. Tee perehdytyssuunnitelma – Määrittele uuden työntekijän tehtävänkuva ja siihen liittyvät tarpeet.
  4. Varaa riittävästi aikaa – etätöissä perehdyttämiseen tarvitaan tavallista enemmän aikaa. Esimerkiksi työkalujen ja ohjelmien opastamiseen menee enemmän aikaa jaetun ruudun välityksellä, kuin vieressä istuessa.
  5. Kiinnitä huomio viestintään – etätöissä pitää kiinnittää entistä enemmän huomiota ystävälliseen viestintään. On kaikkien etu, että uusi työntekijä uskaltaa kertoa, jos hän ei ole ymmärtänyt jotain. Kannusta työntekijää antamaan palautetta perehdytyksestä.

Miten kesätyöntekijän perehdytys on onnistunut Kemianteollisuus ry:n toimistolla? Siitä kertoo kesäkatalyyttimme Onerva Aalto.

Jaana Neuvonen

Johtava asiantuntija, työsuojelupäällikkö, Työelämä