Hyppää sisältöön

Jaana Neuvonen: Työaikojen joustavalla järjestämisellä hiilijalanjälkeä pienemmäksi

Kemianteollisuuden yritykset pyrkivät kohti hiilineutraalisuutta vuonna 2045. Tämä tapahtuu sekä kasvihuonepäästöjä pienentämällä että päästöjä pienentävillä tuotteilla ja ratkaisuilla. Uusilla materiaaleilla, työtavoilla, teknologioilla, investoinneilla, osaamisella ja kiertotaloudella on merkittävä rooli matkalla kohti hiilineutraalisuutta.

Energiaa sitoutuu ja materiaalihävikkiä syntyy kemianteollisuuden prosesseissa työn aloittamis- ja lopettamistilanteissa. Työ on myös sitä turvallisempaa, mitä vähemmän epäjatkuvuustilanteita siihen liittyy. On energiatehokkaampaa pitää työ käynnissä, kuin aloittaa ja lopettaa työtä useita kertoja päivässä.

Kemianteollisuudessa työaikaa pystytään järjestämään joustavaksi työvuorojen ja työviikon pituutta säätelemällä, etätyöllä, jaksotyötä käyttämällä, porrastamalla työaikaa, työajantasaussuunnitelman ja vuoroluettelon nopeilla muutoksilla, taukojen suunnittelulla sekä vuosilomien sijoittamisella. Lisäjoustoa saadaan myös työajanlyhennyspäivistä, joita paikallisesti sovittaessa voidaan ottaa käyttöön normaalilla palkalla.

Korona on muuttanut tapaamme tehdä työtä paitsi asiantuntijoina, myös tehdasympäristössä. Perinteinen ylityö ei enää ole se ensimmäinen vaihtoehto. Se on kallista ja raskasta. Käyttöön on otettu pidempiä työvuoroja ja työviikkoja, joita sitten tasataan, kun tulee hiljaisempi hetki.

Vähennetään turhaa liikkumista ja matkustamista, käytetään hyväksi teknologian tuomia mahdollisuuksia ja pidetään tuotannon rattaat pyörimässä mahdollisimman yhdenjaksoisena silloin, kun tilauskirjat jälleen täyttyvät. 

Jaana Neuvonen

Johtava asiantuntija, Työelämä