Hyppää sisältöön

Intressanta och omväxlande arbetsuppgifter på Mirka

Jag är 24 år och sommarjobbar just nu på Mirka, ett företag som producerar slipmaterial. När jag inte sommarjobbar på Mirka, studerar jag vid Svenska Handelshögskolan i Vasa med redovisning som huvudämne och handelsrätt som biämne. Just nu håller jag på med min magistersexamen och beräknas vara klar våren 2021.

Jag har spenderat flera somrar på Mirkas fabrik i Oravais på produktionssidan, men i år är det min första sommar vid kontoret i Jeppo. År 2020 var således annorlunda på många olika sätt. Dels på grund av de rådande omständigheterna i omvärlden, men också på grund av att jag i år har arbetsuppgifter som jag inte har haft förut. Förväntningar var oklara och känslorna var blandade när jag öppnade dörren för att påbörja min första dag den 18:e maj, men hittills har sommaren bara varit av det positiva slaget. Arbetsuppgifterna har varit utmanande, intressanta men framförallt väldigt givande.

Men vad gör jag då på dagarna här på Mirka?  

Jag jobbar på två olika avdelningar, vid HR och vid administrationen. Mina arbetsuppgifter är därför väldigt omväxlande och dagarna ser sällan likadana ut. Vid HR-avdelningen är min huvudsakliga arbetsuppgift att räkna löner åt sommarjobbarna som arbetar i produktionen både i Oravais och i Jeppo, men jag hjälper också till med diverse uppgifter inom avdelningen, såsom exempelvis arkivering och uppdatering av personuppgifter i HR-systemet Sympa. När jag är på administrationsavdelningen spenderar jag majoriteten av dagarna med att granska och bokföra fakturor som kommer in till företaget. 

Det har minst sagt varit en utmanande början på sommaren men jag vet att jag kommer att ha nytta av detta i framtiden. Såsom hos så många andra unga, ser min framtidsbild suddig ut. Men med de arbetsuppgifterna som jag har i år på Mirka, har bilden börjat få en klarare upplösning och jag kan definitivt se mig själva jobba med liknande uppgifter i framtiden.  

Ha en trevlig sommar, för det kommer åtminstone jag ha!

Phi Bui

Mirka Oy