Hyppää sisältöön

Hiilineutraalisuus ohjaa kemian yhtiöiden tutkimusta ja tuotekehitystä ˗ Julkiseen rahoitukseen tarvitaan tuntuva korjaus

Kemianteollisuuden tutkimusintensiiviset yritykset pitävät ilmastoon, luonnonvarojen kestävän käyttöön, hyvinvointiin ja kiertotalouteen liittyviä asioita tutkimus- ja tuotekehitystä vahvasti ohjaavina ajureina. Julkista rahoitusta pidetään tärkeänä, mutta sen osuus Kemianteollisuuden TKI-toiminnasta Suomessa on marginaalinen ja laskenut entisestään. Tasoon tarvitaan miljardi-korjaus.

Kemianteollisuuden keväällä 2020 toteuttaman jäsenkyselyn mukaan ilmastonmuutoksen torjunta, luonnonvarojen kestävä käyttö, hyvinvointi ja terveys ohjaavat vahvasti Suomen kemianteollisuuden tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa. Myös asiakastarpeet, taloudelliset realiteetit ja oma arvopohja vaikuttavat siihen, miten uusia teknologioita otetaan käyttöön.

– Yritykset hoitavat tutkimus- ja tuotekehitystoimintansa rahoituksen Suomessa lähes 100-prosenttisesti itse. Kemianteollisuuden osuus sekä yritysten saamasta että TKI-rahoituksen kokonaismäärästä on laskenut kahden prosentin tuntumaan. Tämä on erittäin huolestuttavaa tilanteessa, jossa suuri osa yrityksistä uskoo innovaatiovetoiseen uudistumiseen ja pitää julkista rahoitusta olennaisena osana TKI-hankkeiden toteutumisessa, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto.

– Kemianteollisuus tavoittelee hiilineutraalisuutta Suomessa. Tämän edellytyksiä luotaava tiekartta valmistuu kesäkuussa, mutta jo nyt tiedämme, että siirtymään tullaan tarvitsemaan kymmenien miljardien investointeja, päästöttömän sähkön käytön radikaalia lisäämistä, vetytaloutta ja osaamisen kehittämistä. Tarvitsemme entistä isompia satsauksia tutkimuksen ja tuotekehitykseen, kokeiluympäristöjä ja riskinjakoa uusien teknologioiden saattamiseksi täyteen mittakaavaan. Ilman muun yhteiskunnan mukaantuloa siirtymä ei ole mahdollinen, Mika Aalto jatkaa.

 

Sekä kotimaiset että EU:n rahoitusmekanismit täyteen käyttöön

Huomattava osa kemianteollisuuden jäsenyrityksistä pitää julkisen rahoituksen mukaan saamista hankkeiden toteutumisen kannalta olennaisena. Toisaalta moni jättää hakematta, koska pitää rahoituksen saamista epätodennäköisenä. Vastaajayrityksistä yli 70 % ei ole hyödyntänyt EU:n tarjoamaa rahoitusta, koska hakeminen koetaan liian työlääksi suhteessa hyötyihin tai tietoa ei ole tarpeeksi.

– Toimivat julkisen ja yksityisen puolen kumppanuusmallit olisivat koko maan etu. Meidän pitäisi Suomessa yhdistää voimamme ja varmistaa, että saamme EU:n tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista omamme, Kemianteollisuus ry:n johtava asiantuntija Carmela Kantor-Aaltonen sanoo.

– Myös osaamisen varmistaminen on ratkaisevaa. Tutkimusintensiivisissä kemianteollisuuden yrityksissä oma kehitystoiminta korostuu. Valtaosalla TKI-henkilöstön määrä on pysynyt ennallaan tai on kasvussa, ja rekrytointivaikeuksia on noin 40 prosentilla vastaajista, Carmela Kantor-Aaltonen jatkaa.

Kemianteollisuus investoi Suomeen reilun miljardin vuodessa, josta tutkimus- ja tuotekehityksen osuus on reilut 400 miljoonaa. Kemianteollisuuden osuus yritysten saamasta julkisesta rahoituksesta on laskenut 2,6 prosenttiin, ja yritykset rahoittavat tutkimus- ja tuotekehitystoimintansa yli 97 prosenttisesti itse.

Lisätietoja

Lisätiedot

Kemianteollisuus ry

Carmela Kantor-Aaltonen, johtava asiantuntija, Innovaatiot, carmela.kantor-aaltonen@kemianteollisuus.fi, 050 404 5166

Kuvalinkki: https://kemianteollisuus.studio.crasman.fi/bank/julkinen_mediapankki/henkilosto/carmela_kantor-aaltonen

 

Mika Aalto, toimitusjohtaja, mika.aalto@kemianteollisuus.fi, 050 438 9247

Kuvalinkki: https://kemianteollisuus.studio.crasman.fi/bank/julkinen_mediapankki/toimitusjohtaja

 

kemianteollisuus.fi

Twitter: @Kemianteollisuu

Linkedin: http://linkd.in/1g4vUbs

Tilaa uutiskirje: http://bit.ly/1Mk0cTq 

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta työllistämme lähes 100 000 suomalaista.

Kemianteollisuuteen lasketaan Suomessa kemian prosessiteollisuus, öljytuotteet sekä muut kemian tuotteet kuten lääkkeet, kosmetiikka, pesuaineet, maalit, muovi- ja kumituotteet.

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on lähes 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.