Hyppää sisältöön

Heikki Tuononen valittu Jyväskylän yliopiston kemian professorin tehtävään

Filosofian tohtori, dosentti Heikki Tuononen (s. 1978) on kutsuttu kemian professorin tehtävään Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2016 alkaen.

Hän on opiskellut Jyväskylän ja Calgaryn yliopistoissa. Tuononen väitteli tohtoriksi vuonna 2005 epäorgaanisen kemian alalta.

Tuonosella on kokemusta useampien tutkimusprojektien johtamisesta, joille hän on hankkinut yli kolme miljoonaa euroa tutkimusrahoitusta. Hänen nykyinen toimikautensa Suomen Akatemian akatemiatutkijana päättyy tämän vuoden lopussa, jonka jälkeen Tuononen siirtyy hoitamaan kemian professuuria. Tuonosen julkaisutuotanto käsittää yli 80 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia. Hän keskittyy tutkimuksessaan etenkin metallien ja metalliyhdisteiden ominaisuuksia jäljitteleviin yhdisteisiin ja materiaaleihin.

”Jyväskylän yliopistossa ei aiemmin ole juurikaan tehty omaan erityisosaamiseeni liittyvää epäorgaanista kemiaa, joten professuuri tulee osaltaan uudistamaan tutkimuksen ja opetuksen kokonaisuutta kemian laitoksella. Etenkin kokeelliseen tutkimukseen liittyvä ilmaherkkä syntetiikka ja pysyvien radikaalien tutkimus on Suomessa harvinaista”, Tuononen kertoo.

Tiiviimpään yritysyhteistyöhön Tuononen suhtautuu positiivisesti, mutta toteaa, että perustutkimusta tehdessä ei helposti synny lyhyen aikavälin sovelluksia.

”Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa tehdään kyllä yritysyhteistyötä. Omalta osaltani tutkimuksellinen painopiste on tällä hetkellä kemian perusilmiöihin liittyvien rajojen rikkomisessa. Yritämme esimeriksi saada metallittomat aineet käyttäytymään kuten metallit, mikä on hankalaa, mutta onnistuessaan avaisi kokonaan uudenlaisia mahdollisuuksia tehdä kemiaa. Tutkimusalalla on siis paljonkin potentiaalia ja aina voi tehdä enemmän yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan.”

Lisätietoja

Jyväskylän yliopisto