Hyppää sisältöön

Hannele Jakosuo-Jansson, Neste: Hiilineutraali kemianteollisuus – iso tavoite saavutetaan pitämällä strategisten kyvykkyyksien kehittäminen keskiössä

Kemianteollisuus tavoittelee koko teollisuudenalan hiilineutraalisuutta vuoteen 2045 mennessä. Tämä tarkoittaa koko toimialan yritysten yhteistä halukkuutta sekä kehittää omaa tuotannon prosessiaan että lopputuotettaan päästöttömäksi. Kyseessä on iso tavoite ja valtava kehityskaari. Prosessiteollisuudessa huollot ja tulevaisuuden investoinnit suunnitellaan usean vuoden syklillä ja tarkasti ennakoiden. Viisi vuotta on lyhyt aika. Vuosi 2045 voi kuulostaa kaukaiselta, mutta on teollisuudelle lähitulevaisuutta. Tätä kehitystä kemianteollisuus on tarkastellut laajasti Hiilineutraali kemia -tiekartassaan.

Kemianteollisuus on nyt ensimmäisenä toimialana tarkastellut myös tähän muutokseen tarvittavaa osaamista koko yrityskentän näkökulmasta*. Suomi tarvitsee sekä valtakunnallisen LUMA -strategian varmistamaan luonnontieteellis-matemaattisen osaamisen korkeaa tasoa, poikkitieteellisen osaamisen hyödyntämistä ja aktiivisempaa otetta ulkomaalaisen huippuosaamisen rekrytointiin. Pieni, pohjoinen maa ei yksin pärjää. 

Teollisuudessa vastuullisuus on kaiken toiminnan keskiössä. Koko yrityksen johdon, tuotantohenkilöstön ja innovaatioasiantuntijoiden ja rekrytoijien on nähtävä hiilineutraalisuustavoitteen merkitys kaikelle toiminnalle. On löydettävä oikeanlaisia osaajia ja osaamista eri tehtäviin ja luotava heille mahdollisuudet kehittyä yrityksen kanssa sen asettamaan suuntaan. 

Onnistumisen edellytyksenä ovat monialaiset osaajat, joille yhteistä on kiinnostus ja ymmärrys vastuullisuusasioihin ja kunnianhimo tehdä hiilineutraalisuudesta kilpailukykyistä liiketoimintaa. Erityisinä osaamisalueina nousivat mm. data-analytiikka, lupa-ja tukihakemusosaaminen, lobbausosaaminen, innovaatiokyvykkyydet ja verkostot. Kansainväliset osaajat ja esimerkiksi yritysten sisäiset start upit mainitaan usein. Keskeiseksi nousee siis luonnontieteellisen ja teknisen prosessin kehittämisen ohella yhteistyö ja avoimuus maailmalle ja trendeille. 

Osaamiseen investoiminen on suora panostus yrityksen kilpailukykyyn ja sen myötä koko Suomen kilpailukykyyn. Tätä mahdollisuutta meillä ei ole varaa jättää käyttämättä! 

Osaamiskilpailukyvystä puhuttaessa olemme valmiit kantamaan oman kortemme kekoon. Haluamme lisätä yhteistyötä yritysten ja oppilaitoskentän välillä ja panostaa molempien osapuolten osaamisen kehittämiseen esimerkiksi yhteisiä innovaatioympäristöjä rakentamalla. Haluamme osaltamme olla vaikuttamassa siihen, että suomalaisesta koulutusjärjestelmästä valmistuu oikeanlaisia osaajia. Vuoropuheluun koulutuspoliittisen päätöksenteon kanssa tarvitaan rohkeaa uudistamishalua ja entistä toimivampia mekanismeja, joiden avulla voidaan vastata teollisuuden osaamistarpeeseen tarvittaessa nopeastikin.

Teollisuuden suunnitelmat ovat jo akuutin pandemiakriisin jälkeisessä ajassa. On pidettävä katse tiukasti tavoitteissa, ja tehtävä hyvässä yhteistyössä oikeanlaisia toimia Suomen kilpailukyvyn varmistamisessa.

)* Strategiset kyvykkyydet -selvityksen Kemianteollisuus ry:lle toteutti Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitos

 

Hannele Jakosuo-Jansson

Henkilöstö-, turvallisuus- ja hankintajohtaja, Neste Oyj / Puheenjohtaja, Kemianteollisuus ry:n osaamis- ja vetovoimavaliokunta