Hyppää sisältöön

Hanna Hyyryläinen: Ammatillinen osaaminen on meille huippuosaamista

Kaikkia teollisuudenaloja koettelee osaajapula. Myös kemianteollisuuden yritysten viesti on selvä, osaajia on löydettävä, sillä pahimmillaan osaajapula voi heikentää yritysten toimintaedellytyksiä ja hidastaa kehittämistyötä. Kemianteollisuudessa tarvitaan hyvin monipuolisesti erilaisia osaajia kaikilta koulutusasteilta, mutta yksi kohoaa yli muiden.

Noin puolet kemianteollisuuden henkilöstöstä työskentelee ammatillisen toisen asteen tutkinnon pohjalta. He ovat meille juuri niitä huippuosaajia ja tulevaisuuden rakentajia, joita yrityksemme tarvitsevat. Tällaisia huippuosaajia oli myös kisaamassa Porissa toukokuun puolessavälissä järjestettävissä Taitaja-kilpailuissa. Siellä ammattiin opiskelevat nuoret kilpailevat SM-mitaleista ammatillisiin perustutkintoihin perustuvissa lajeissa. Parhaat pääsevät osallistumaan myös kansainvälisiin kisoihin. Poriin tiensä selvittäneet ovat jo päässeet eteenpäin semifinaaleista, joten voidaan todeta, että he ovat alansa opiskelijoiden parhaimmistoa. Heillä on vahvaa osaamista ja tietoa alan viimeisimmistä kehitysaskeleista sekä ymmärrystä myös hiilineutraalisuustavoitteista, joihin yrityksemme ovat sitoutuneet.

Kemianteollisuudessa tarvitaan hyvin monialaista osaamista prosessinhoitajista insinööreihin, mikä osaltaan mahdollistaa eri alojen erityisosaamisen yhdistämisen toimivaksi kokonaisuudeksi. Yritykset tarvitsevat myös esimiestyön ammattilaisia sekä viestinnän ja tietotekniikan osaajia. Tulevaisuuden osaajien kohdalla korostuu erityisesti luonnontieteiden osaaminen sekä ymmärrys hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisesta. Tulevaisuuden huippuosaajien on saatava vahva LUMA-pohja jo peruskoulussa, jotta opintojen jatko toisella asteella on sujuvaa. Kiinnostusta LUMA-taitoihin voidaan lisätä muun muassa erilaisilla opetusmenetelmillä, opettajien koulutuksella sekä tarjoamalla opetuksessa konkreettisia esimerkkejä työelämästä, jossa LUMA-taitoja tarvitaan. Tämä auttaa opiskelijoita ymmärtämään taitojen merkityksen myös myöhemmässä elämässä.

Ammatillinen osaaminen on elintärkeää yrityksillemme, mutta myös koko yhteiskunnalle. Osaamispula heijastuu vahvasti Suomen kilpailukykyyn, mikä tekee siitä meidän kaikkien asian. Uudet osaajat ovat tärkeitä myös yritysten kehittämisen näkökulmasta. Toisaalta alamme kehittyy jatkuvasti mikä tekee myös jatkuvasta oppimisesta ja koulutuksesta erityisen tärkeää vahvan ja ajantasaisen osaamisen varmistamiseksi.

Myös vetovoimatyö on tärkeässä roolissa, jotta yhä useampi nuori päätyy valitsemaan kemianalan. Yrityksemme tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia, mutta tietoisuutta niistä täytyy levittää entistä enemmän. Vetovoimatyössä on myös muistettava yhteistyön kehittäminen yritysten kanssa. Entistä vahvempi yritysyhteistyö takaa sen, että valmistuessaan tulevaisuuden huippuosaajilla on juuri se osaaminen ja kyvyt mitä yrityksemme tarvitsevat. Olen iloinen, että pääsen tekemään tätä työtä yhdessä yritystemme kanssa.