Hyppää sisältöön

Hallituksen kehysriihessä tehtävä selkeitä päätöksiä rikkidirektiivin kompensaatiosta

Työ- ja elinkeinoministeriön maaliskuun alussa julkistama selvitys rikkidirektiivin aiheuttamista kustannuksista esittää useita vaihtoehtoja, joilla suomalainen teollisuus voi selvitä mittavasta lisälaskusta. Vielä ei ole myöhäistä. Maaliskuun 2013 kehysriihessä Suomen hallituksella on tilaisuus tehdä selkeitä päätöksiä.

Vuoden 2015 alussa voimaan tuleva EU:n rikkidirektiivi rajoittaa laivapolttoaineen rikkipitoisuutta nykyisestä 1,0 prosentista 0,1 prosenttiin. Tämä on käytännössä mahdollista matalarikkisten polttoaineiden käyttöönotolla. Mutta millä kustannuksilla?

Työ- ja elinkeinoministeriön tuore arvio rikkidirektiivin aiheuttamista kustannuksista on 600 miljoonaa euroa – joka vuosi. Tästä kemianteollisuuden osuus olisi runsas kolmannes. Vaikutus kemianteollisuuden kilpailukykyyn on merkittävä, koska suurin osa raaka-aineista tuodaan maamme rajojen ulkopuolelta, ja 2/3 tuotannosta menee vientiin. Kokonaisuudessaan Suomesta arvioidaan häviävän rikkidirektiivin vuoksi 5 000 työpaikkaa. Tähän ei Suomella ole varaa!

Hallituksen on tehtävä viisaita, konkreettisia ja teollisuuden kilpailukykyyn vaikuttavia päätöksiä. Rikkidirektiivin kustannukset on saatava täysmääräisesti kompensoitua. Tehokkaita keinoja ovat EU:n päästökauppadirektiivin sallima kompensaatio, energiaveroleikkurin täysmääräinen palautus sekä lukuisat logistiikkakustannuksia vähentävät toimet. Kaikki nämä on saatava käyttöön!

Samoin uusille ratkaisuille on luotava vahva pohja. Nesteytetyn maakaasun eli LNG:n (Liquified Natural Gas) terminaalihankkeille Suomeen pitäisi kohdistaa investointitukia ja vähärikkisten polttoaineiden kuten rikkipitoisuudeltaan 01 -prosenttisen laivadieselin käyttöön tulisi kannustaa.

Kemianteollisuus toivoo hallitukselta selkeitä ja nopeasti toteutettavia päätöksiä teollisuuden kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Suomeen on luotava mahdollisimman vakaa ja ennustettava toimintaympäristö ja turvattava teollisuudelle riittävät sopeutumisajat.

 

Kemianteollisuus ry

Toimitusjohtaja Timo Leppä