Hyppää sisältöön

Gasumin Kiertotyppi-hanke: Jätevesien typpi talteen

Gasumin KiertoTyppi-hanke pyrkii kehittämään kierrätystyppituotetta teollisuuden ja maatalouden tarpeisiin. Biokaasulaitoksen jätevesistä voidaan ottaa typpeä talteen jopa 500 kiloa päivässä.Gasum Biovakka on hankkeen päätoteuttaja, yhteistyökumppaninaan Ekokem Oyj

Vuonna 2015 käynnistetyssä KiertoTyppi-hankkeessa etsitään toimivaa tekniikkaa jätevesien sisältämän typen talteenottamiseksi kustannustehokkaasti. Tavoite on valmistaa kierrätystyppituote, jota voidaan käyttää teollisuudessa tai kasvinravinteena maataloudessa. Hanke kuuluu Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätys -ohjelmaan (RAKI).

Tällä hetkellä Suomessa ei jätevedenpuhdistamoissa eroteta lainkaan typpeä talteenottomielessä. Hallitusohjelmassa on kirjattu tavoite lisätä ravinteiden talteenottoa erityisesti Itämeren ja muiden vesistöjen kannalta herkillä alueilla siten, että vuoteen 2025 mennessä vähintään puolet lannasta ja yhdyskuntajätevesilietteestä prosessoidaan. Kustannustehokas typen talteenotto mahdollistaisi osaltaan tähän pääsemisen.

Gasum Biovakka on KiertoTyppi-hankkeen päätoteuttaja, yhteistyökumppaninaan Ekokem. Hanke tekee tiedonsiirtoyhteistyötä Vesilaitosyhdistyksen ja Baltic Sea Action Groupin kanssa.

KiertoTyppi-hankkeen tulokset ovat olleet lupaavia. Kehitystyö jatkuu.

Lue Gasumin tiedote.

(Kuva: Gasum Oy)

Lisätietoja

Gasum

Ekokem