Hyppää sisältöön

Gasum ja LABIO avasivat Suomen suurimman jalostetun biokaasun tuotantolaitoksen Lahdessa

Kujalan laitos on tuotantoteholtaan suurin jalostettua biokaasua tuottava laitos Suomessa. Uusiutuva ja kotimainen biokaasu tarjoaa joustavan ja tehokkaan tavan vähentää energiankäytöstä koituvia päästöjä.

Laitoksen käsittelykapasiteetti on 80 000 tonnia vuodessa, josta biokaasun tuotantolaitokseen ohjataan 44 000 tonnia biohajoavaa jätettä vuodessa. Kujalan biokaasulaitoksen käynnistysvaihe alkoi lokakuussa 2014 ja laitoksen täysimääräinen tuotantoteho saavutetaan asteittain vuoteen 2016 mennessä. 

LABIOn jätteenkäsittelyprosessista biokaasu ohjataan Gasumin jalostuslaitokseen, josta jalostettu biokaasu siirretään kaasuverkostoa pitkin edelleen loppuasiakkaille. Jätteen käsittelyssä syntyvä liete eli mädäte kompostoidaan lannoitevalmisteeksi tai kasvualustojen raaka-aineeksi Kujalassa. 

Lue koko juttu Gasumin kotisivulla