Kokkola Industrial Parkilla vahvaa kasvua ja luottamusta tulevaan

Uutiset | 03.10.2019

Kokkola Industrial Park KIP on pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymä, jossa toimii lukuisia kemian- ja metallialan yrityksiä. Alueen luottamus tulevaan on kova. Noin 2 250 henkilöä työllistävään alueeseen on investoitu vuodesta 2010 lähtien 700 miljoonaa euroa.

Kokkolaan on kasvanut kemianteollisuuden vahva klusteri. KIP:in 700 hehtaarin alueelle on sijoittunut 15 tuotannollista yritystä ja noin 60 palveluyritystä tukemaan tuotantoyritysten ydintoimintoja. Kokkolassa koko rakennettu infrastruktuuri tukee teollisuutta: satama, hyvät tiet, rautatiet, toimitilat, tonttimaat, sillat, kuituliittymät, viemäröinti ja  runsas valikoima teollisuuden tarvitsemia muita palveluita ja hyödykkeitä. Osaaminen näkyy prosessiosaamisen tasossa ja koulutuksen ja korkeatasoisen tutkimuksen keskittymänä.  

Vuonna 2018 KIP:in alueen tuotantolaitosten yhteenlaskettu viennin arvo oli 1,75 miljardia euroa. Yritykset investoivat pelkästään vuonna 2018 yhteensä 103 miljoonaa euroa. Vuodesta 2010 lähtien alueelle on investoitu yli 700 miljoonan euroa.

Kiertotalous on ollut vahvasti läsnä Kokkolassa jo ennen kuin siitä tuli megatrendi. Alueen tuotannolliset yritykset toteuttavat synergiaa tuotantoprosesseissaan ja niissä syntyvien sivutuotteiden jatkokäsittelyssä. Materiaali- ja energiavirrat tehostuvat ja prosessijätteiden määrä vähentää. KIP on mukana Sitran rahoittamassa valtakunnallisessa ekoteollisuuspuistoverkosto -hankkeessa. 

KIP:in tiedotteessa markkinointipäällikkö Johanna Hylkiä sanoo teolisuusalueen tulevaisuuden olevan  entistä vahvemmin akkukemikaalien ja akkumateriaalien ympärillä.  Varsinkin akkukemiassa.on valtavasti potentiaalia. 

Kokkola Industrial Park on myös vahvasti mukana 9.-14.11.2019 järjestettävässä Kokkola Material Weekillä. Se on kansainvälinen, korkeatasoinen asiantuntija- ja vaikuttajatapahtuma kemianteollisuuden, biotalouden ja mineraalitalouden ajankohtaisesta tutkimuksesta ja kehitysnäkymistä. 

 

(Valokuva: Kokkola Industrial Park) 

Katso myös
Tiedotteet | 09.12.2019

Vientiteollisuuteen kohdistuvista lakoista mittavia inhimillisiä, yhteiskunnallisia ja kilpailukykyyn kohdistuvia haittoja

Tiedotteet | 03.12.2019

Suhdannekuva synkentyy, nyt tarvitaan vastuullisuutta neuvottelupöydässä

Uutiset | 18.10.2019

50-vuotias Tekniikan museo käynnistää joukkorahoituskampanjan

Kannanotot | 27.09.2019

Kemianteollisuuden lausunto luonnoksesta liikennepolttoaineiden valmisteverojen korotuksista