Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Kannanotot | 10.08.2022

Lausunto annettu työ- ja elinkeinoministeriölle 9.8.2022 (lausuntopalvelu.fi).

Kemianteollisuus ry kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä luonnoksesta hallituksen esitykseksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta.

Kemianteollisuus pitää tärkeänä järjestelmällistä työtä ilmastoasioiden edistämiseksi. Ilmastoasiat
koskevat yhteiskunnassa kaikkia toimialoja, jolloin kokonaisuuden hahmottaminen on usein haastavaa. Lainsäädäntö laadittaessa ja toimenpiteitä pohtiessa onkin kriittistä pystyä edistämään ilmastotavoitteita pitkäjänteisesti ja kustannustehokkaasti ilman että vaarannetaan tarvittavia investointeja ja tiekarttojen viitoittamaa polkua kohti ilmastoneutraaliutta.

Jakeluvelvoite on keskeisin suomessa valittu keino liikenteen hiilidioksidipäästöjen alentamiseksi.
Pitkäjänteisellä jakeluvelvoitteen kehityspolulla on mahdollistettu ennustettava ja vakaa toimintaympäristö mikä on myös mahdollistanut sitä tukevia investointeja ja T&K&I -toimintaa.

Kemianteollisuus pitää tärkeänä, että Suomi pyrkii järjestelmällisesti ja ennakoitavasti saavuttamaan asetetut tavoitteet. Jakeluvelvoitteen jatkaminen ja pitkäjänteinen kehittäminen on kannatettavaa. Jakeluvelvoitteen kehittäminen kattamaan myös biokaasut ja sähköpolttoaineet onkin tästä näkökulmasta perusteltua.

Kemianteollisuus myös ymmärtää nykyisen tilanteen tuomat tarpeet ehkäistä rajut kustannusnousut. Keväällä varautumisen ministerityöryhmä linjasi yhdeksi keinoksi laskea jakeluvelvoitetta vuodelle 2022 ja 2023. Kokonaistavoitteista on kuitenkin pidettävä kiinni, joten tavoitteen nostaminen myöhemmille vuosille on oleellista.

Tuomas Tikka
Kemianteollisuus ry

Katso myös
Uutiset | 12.04.2023

Tuomas Haikka Kierrätysteollisuuden hallituksen puheenjohtajaksi, Kari Rahkonen varapuheenjohtajaksi

Uutiset | 15.02.2023

Kierrätysteollisuus ry vauhdittaa vihreää siirtymää uudella nimellä ja viesteillä eduskuntavaaleihin

Uutiset | 20.12.2022

Ari Virta Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n asiantuntijaksi

Uutiset | 14.12.2022

Kinkkutemppu tulee taas – Kiertotaloustempaus käynnistyy perjantaina 16.12.