Lausunto tuotantotekniikan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista / Lasikeraamisen alan ammattitutkinto

Kannanotot | 08.06.2018

Kemianteollisuuden lausunto OPH-930-2018 annettu Opetushallitukselle 6.6.2018

Kemianteollisuus ry:n käsityksen mukaan esitetyt tutkinnon sisältökokonaisuudet vastaavat pääpiirteittäin teollisuuden/työelämän tarpeisiin. Kemianteollisuus ry pitää vastuullisten ja turvallisten toimintatapojen esilletuomista osana osaamisalan suoritusperusteita tässäkin osassa erittäin tärkeänä.

Kemianteollisuus ry kiittää mahdollisuudesta lausua tuotantotekniikan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista ja toteaa Lasikeraamisen alan ammattitutkinnosta seuraavaa:

Tutkinnon sisältö, Tuotantotekninen osaaminen:

Kemianteollisuus ry:n käsityksen mukaan esitetyt tutkinnon sisältökokonaisuudet vastaavat pääpiirteittäin teollisuuden/työelämän tarpeisiin. Lasikeraaminen ala on kemiateollisuuden sisällä toimiva äärimmäisen monimuotoinen ala, johon liittyvissä työtehtävissä työskentelee niin käsityöläisammattilaisia (mm. lasinpuhaltajat, astioiden valmistus) kuin pitkälti automatisoidussa teollisuuden tehtävissä työskenteleviä ammattilaisia (mm. tasolasin valmistus, keraamisten altaiden valmistus). Alan monimuotoisuus on samalla tutkinnon suuri haaste. Yhteneväistä alan keskeisille tulevaisuuden osaamisvaatimuksille ovat mm. lisääntyvä automatisaatio, ICT -valmiuksien tärkeys ja lisääntyvä kansainvälistyminen.    

Tuotantoteknisen toiminnan ymmärryksen ohella Kemianteollisuus ry haluaa erityisesti korostaa turvallisen ja vastuullisen toimintatavan sekä näiden kehittämisen merkitystä osana omaa ja työyhteisön toimintaprosessia myös ennaltaehkäisevästi. On ilahduttavaa nähdä näitä elementtejä läpileikkaavana osana kaikille yhteisiä, pakollisia sisältöjä.  Näkisimme, että työturvallisuuden painottaminen koulutuksessa olisi suotavaa. Yksilön työsuojeluvastuuseen kuuluu ohjeiden ja määräysten noudattaminen, omasta ja toisten turvallisuudesta huolehtiminen, häirinnän ja epäasiallisen kohtelun välttäminen, vioista ja puutteellisuuksista ilmoittaminen, koneiden, laitteiden ja työvälineiden asianmukainen käyttö ja henkilönsuojainten ja turvalaitteiden asianmukainen käyttö.

Tutkinnon sisältö, Lasi- ja keraamisenalan osaamisala:

Lasi- ja keraamisenalan osaamisala tarjoaa Kemianteollisuus ry:n käsityksen mukaan verraten laajan mahdollisuuden kehittyä lasi- ja keraamisenalan ammattilaiseksi. Kokonaisuus on sisällöltään työelämän osaamistarpeisiin riittävä, joskin asettaa runsaasti vaatimuksia ohjaukselle, sillä tutkinto täytyy osata koota laaja-alaista teollisuuden alaa palvelevaksi. Kemianteollisuus ry pitää vastuullisten ja turvallisten toimintatapojen esilletuomista osana osaamisalan suoritusperusteita tässäkin osassa erittäin tärkeänä.

Kemianteollisuus ry
Jyrki Hollmén
Johtaja, Työelämä

Katso myös
Blogit | 03.12.2018

Anni Siltanen: Suomi eurooppalaisen osaamisen huipputekijäksi!

Uutiset | 28.11.2018

Sähköinen itsearviointityökalu oppilaitosten turvallisuusosaamisen jatkuvaan kehittämiseen

Uutiset | 19.11.2018

Kumitaituri-ohjelma etenee myötätuulessa

Blogit | 08.11.2018

Jussi-Pekka Rode: Game changer - oppisopimuksella yritykselle osaajia

Avaa kuvapankki

Tilaa uutiskirje

Mediayhteys

Susanna Aaltonen
Johtaja, Vaikuttaminen
KTM, VTK

+358 40 593 4221

susanna.aaltonen­@kemianteollisuus.fi