Kemianteollisuuden lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Kannanotot | 25.08.2020

Lausunto VN/16413/2020 annettu 25.8.2020 työ- ja elinkeinoministeriölle.

Kemianteollisuus ry kiittää Työ- ja elinkeinoministeriötä mahdollisuudesta lausua ehdotetusta muutoksesta lakiin biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä.

Koronapandemian aiheuttaman hyvin poikkeuksellisen ja ennakoimattoman tilanteen vuoksi katsomme, että hallituksen esityksen mukainen väliaikainen ylitäytön korotus 10 prosentista 30 prosenttiin toisi huomattavan helpotuksen tilanteeseen auttaen alan toimijoita toimimaan joustavasti ja kustannustehokkaasti pandemian voimakkaasti muuttamassa toimintaympäristössä.

Kunnioittavasti
Sami Nikander
Johtaja, Vastuullisuus
KEMIANTEOLLISUUS RY

Katso myös
Uutiset | 02.03.2021

Suomen paras hajajätevesikunta 2020 -kilpailu loppusuoralla

Kannanotot | 01.03.2021

Kemianteollisuuden lausunto: U7/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (akkuasetus)

Uutiset | 24.02.2021

Borealiksen Porvoon tuotantolaitoksille miljoonien investointi hiilidioksidipäästöjä, energiankulutusta ja soihdutusta vähentävään yksikköön

Uutiset | 09.02.2021

Suomalaisyritykset kokosivat voimansa − Kansallinen vetyklusteri edistää yhteistyöllä vetytalouteen siirtymistä

Avaa kuvapankki

Tilaa uutiskirje

Mediayhteys

Susanna Aaltonen
Johtaja, Viestintä
Mediayhteydet, toimialatieto ja -brändi, Kemianteollisuuden viestintävaliokunta

+358 40 593 4221

susanna.aaltonen­@kemianteollisuus.fi

@AaltonenSusanna