Kemianteollisuuden lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi aerosolilaiksi

Kannanotot | 05.08.2020

Lausunto VN/6625/2019-TEM-1 annettu 5.8.2020.

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Kemianteollisuus ry:n lausuntoa esityksestä aerosolilaiksi ja muutokseen liittyvistä muista lakimuutoksista.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi aerosolilaki, johon siirrettäisiin voimassa oleva aerosolien tuoteturvallisuussääntely kemikaaliturvallisuuslaista. Muutos on osa EU:n markkinavalvonta- ja vaatimuksenmukaisuusasetuksen täytäntöönpanoa maassamme.

Muutos on osa tuoteturvallisuuslainsäädännön yhdenmukaistamiskehitystä. Kemianteollisuus ry pitää esitystä johdonmukaisena ja hyvänä lainsäädäntöteknisenä muutoksena, eikä alalla ole esitykseen muuta kommentoitavaa.

 

Kunnioittavasti
Sami Nikander
Johtaja, Vastuullisuus

KEMIANTEOLLISUUS RY

Katso myös
Kannanotot | 09.08.2021

Kemianteollisuuden lausunto esityksestä uudeksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettavaksi laiksi

Uutiset | 28.04.2021

Tänään on maailman työturvallisuuspäivä - kemianteollisuudessa tapaturmien määrä jatkaa laskuaan

Tiedotteet | 13.04.2021

Muutoksen tekijät palkittiin kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnolla – turvallisuus on jokaisen asia

Uutiset | 15.02.2021

Nalcolla henkilöstö vahvasti turvallisuustyössä