Kemianteollisuuden lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi aerosolilaiksi

Kannanotot | 05.08.2020

Lausunto VN/6625/2019-TEM-1 annettu 5.8.2020.

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Kemianteollisuus ry:n lausuntoa esityksestä aerosolilaiksi ja muutokseen liittyvistä muista lakimuutoksista.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi aerosolilaki, johon siirrettäisiin voimassa oleva aerosolien tuoteturvallisuussääntely kemikaaliturvallisuuslaista. Muutos on osa EU:n markkinavalvonta- ja vaatimuksenmukaisuusasetuksen täytäntöönpanoa maassamme.

Muutos on osa tuoteturvallisuuslainsäädännön yhdenmukaistamiskehitystä. Kemianteollisuus ry pitää esitystä johdonmukaisena ja hyvänä lainsäädäntöteknisenä muutoksena, eikä alalla ole esitykseen muuta kommentoitavaa.

 

Kunnioittavasti
Sami Nikander
Johtaja, Vastuullisuus

KEMIANTEOLLISUUS RY

Katso myös
Blogit | 18.09.2020

Vesa Kettunen, Kemira: Talousvetesi ei tule vain “hanasta”

Uutiset | 17.09.2020

Huoltovarmuudessa katsotaan lähelle ja kauas - ja opitaan kokemuksista

Blogit | 11.09.2020

Mirva Ojala: Koronaoppeja ja hyvää tahtoa

Kannanotot | 10.09.2020

Kemianteollisuus ry:n lausunto hallituksen esityksestä laeiksi kemikaalilain sekä kosmeettisista valmisteista annetun lain 16 ja 20 §:n muuttamisesta

Avaa kuvapankki

Tilaa uutiskirje

Mediayhteys

Susanna Aaltonen
Johtaja, Viestintä
Mediayhteydet, toimialatieto ja -brändi, Kemianteollisuuden viestintävaliokunta

+358 40 593 4221

susanna.aaltonen­@kemianteollisuus.fi

@AaltonenSusanna