Hallituksen esitys tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennyksestä verotuksessa

Kannanotot | 12.09.2022

Kemianteollisuus ry pitää ehdotettua T&K-verokannustinta tärkeänä ja kannatettavana. Toimintaympäristön ennakoitavuuden kannalta on tärkeätä yrityksille, että ehdotettu TKI-verokannustin on pysyvä. Tärkeätä on myös, että ehdotettu lisävähennys on neutraali ja tarkoitettu kaikenkokoisille yrityksille eikä ole riippuvainen toimialasta eikä sovellettavista teknologioista.

Tuemme Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) laatimaa elinkeinoelämää laaja-alaisesti edustavaa lausuntoa lakiesityksestä kaikilta osin. Lausunnossa tuodaan esiin ne seikat, joihin olemme halunneet kiinnittää huomiota lakiesityksessä.

Kunnioittaen

Mika Aalto
toimitusjohtaja
Kemianteollisuus ry

Katso myös
Blogit | 14.11.2022

Energiakriisi koetellee kemianteollisuutta koronaa kovemmin

Tiedotteet | 15.09.2022

Sähkökriisi, inflaatio ja taantuman uhka – kemianteollisuudessa varaudutaan vaikeaan talveen

Uutiset | 12.09.2022

Kutsu: Näin sähkökriisi näkyy kemianteollisuudessa – entä mitä tapahtuu työmarkkinaneuvotteluissa? Infotilaisuus to 15.9. klo 9–10 (Teams)

Tiedotteet | 01.09.2022

Budjettiriihessä tuttu linja: Akuutteihin ongelmiin velkarahaa, rakenneuudistuksia ei tehty