Hallituksen esitys tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennyksestä verotuksessa

Kannanotot | 12.09.2022

Kemianteollisuus ry pitää ehdotettua T&K-verokannustinta tärkeänä ja kannatettavana. Toimintaympäristön ennakoitavuuden kannalta on tärkeätä yrityksille, että ehdotettu TKI-verokannustin on pysyvä. Tärkeätä on myös, että ehdotettu lisävähennys on neutraali ja tarkoitettu kaikenkokoisille yrityksille eikä ole riippuvainen toimialasta eikä sovellettavista teknologioista.

Tuemme Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) laatimaa elinkeinoelämää laaja-alaisesti edustavaa lausuntoa lakiesityksestä kaikilta osin. Lausunnossa tuodaan esiin ne seikat, joihin olemme halunneet kiinnittää huomiota lakiesityksessä.

Kunnioittaen

Mika Aalto
toimitusjohtaja
Kemianteollisuus ry

Katso myös
Tiedotteet | 10.01.2023

Uusi selvitys: Vientiteollisuus tuo puolet Suomen hyvinvoinnista

Tiedotteet | 15.12.2022

Energiakriisi iskee kovaa kemianteollisuuden yrityksiin – kysely: jopa viidennes yrityksistä joutuu pohtimaan irtisanomisia

Uutiset | 13.12.2022

Kutsu: Näin energiakriisi iskee kemianteollisuuteen – kysely: jopa viidennes yrityksistä joutuu pohtimaan irtisanomisia, infotilaisuus to 15.12. klo 9–10 (Teams)

Blogit | 14.11.2022

Energiakriisi koetellee kemianteollisuutta koronaa kovemmin