EK:n kädenjälkiselvitys julki: suomalaisella teollisuudella on merkittävä rooli ilmastohaasteiden ratkaisijana – nyt tarvitaan pitkäjänteistä teollisuuspolitiikkaa

Blogit | 17.01.2023

Elinkeinoelämän keskusliitto EK julkaisi tänään kädenjälkiselvityksen, jonka tulokset avaavat hyvin ilmastovaikutusten globaalia mittakaavaa ja suomalaisen teollisuuden merkittävää roolia haasteiden ratkaisijana.

Aikaisempien selvitysten perusteella tiedetään jo kohtuullisen hyvin, miten kotimaisia päästöjä saadaan vähennettyä. Esimerkiksi Kemianteollisuus on kartoittanut toimialallemme polun hiilineutraaliuteen, mikä tarkoittaa noin kuuden miljoonan hiilidioksiditonnin päästöjen eliminointia.

Kemianteollisuus on yksi Suomen merkittävimmistä vientialoista ja siten suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kivijalkoja. Päästöihin liittyvässä keskustelussa unohtuu helposti, miten viemämme tuotteet ja ratkaisut vähentävät muualla syntyviä päästöjä.

EK:n julkaisu nostaa esiin juuri tämän seikan ja vahvistaa ymmärrystä siitä, miten valtava merkitys tällä niin kutsutulla kädenjäljellä on jo nyt globaalilla tasolla. Kemianteollisuus ry on jo aiemmin, ilmastotiekarttatyönsä yhteydessä, selvittänyt oman kädenjälkipotentiaalinsa, mikä on jopa 26 miljoonaa hiilidioksiditonnia vuositasolla globaalisti! Luku on lähes 5 kertaa suurempi kuin koko kemianteollisuuden toiminnan vuosittaiset kasvihuonepäästöt Suomessa. Ja jalanjälkemme pienentyessä kädenjäljen merkitys vain kasvaa.

Kädenjäljen kasvattaminen vaatii mittavia investointeja, yritysten kannalta houkuttelevan toimintaympäristön sekä uusia tapoja tuottaa tuotannossamme tarvittavia raaka-aineita, kuten esimerkiksi synteettisiä, kierrätettyjä ja biopohjaisia raaka-aineita.

Käytännössä tulisi edistää rajusti kemiallista ja mekaanista kierrättämistä sekä hiilidioksidin talteen ottamista ja erilaisia synteettisten raaka-aineiden valmistusprosesseja. Vetytalouden kasvu on välttämätöntä, jotta pystytään tyydyttämään edes kemianteollisuuden nykyisen vedyn käytön ja ammoniakin tarpeen.

Viimeisimpien tietojemme mukaan pystymme myös vaikuttamaan uusilla raaka-ainevalinnoilla tuotantoketjujemme alkupään päästöihin ja saavuttamaan näin useiden miljoonien tonnien hiilidioksidipäästövähenemät. Kemianteollisuudella on laajat arvoketjut, joten tämä ei ole lainkaan vähäpätöinen asia.

Sähköistyminen, vetytalous, synteettiset polttoaineet ja hiilidioksidin talteen ottaminen vaativat todella paljon vähäpäästöistä ja toimitusvarmaa sähköä kilpailukykyiseen hintaan.

Investointitarpeet ovat valtavat, joten toimintaympäristön tulee olla yritysten kannalta houkutteleva. Tämän mahdollistamiseksi tarvitaan pitkäjänteistä teollisuuspolitiikkaa ja vahvaa poliittista ymmärrystä vientiteollisuuden ratkaisevasta merkityksestä suomalaiselle hyvinvointiyhteiskunnalle.

Hyvä lähtökohta aivan aluksi olisi luvitusprosessien kuntoon laittaminen, riittävän osaamisen varmistaminen ja kattavan teollisen investointiohjelman laatiminen. Tässä on jo otettu pieniä askeleita nykyisen hallituksen aikana, mutta nyt olisi korkea aika painaa kaasua oikein kunnolla ja lähteä toteuttamaan ansiokkaasti laaditun uudistuvan teollisuuden strategian ehdottamia toimia.

Innovaatioilla, investoinneilla ja osaamisella voimme tehdä hiilineutraalia teollisuuspolitiikkaa! Lue lisää Kemianteollisuuden hallitusohjelmaviesteistä täältä.

EK:n kädenjälkiselvitys (pdf)

Tuomas Tikka
Johtava asiantuntija, Energia ja ilmasto

@tuomas_tikka

Katso myös
Kannanotot | 12.05.2023

Kemianteollisuuden lausunto 11.5.2023: Ympäristöministeriön asetus vapaaehtoisesta ekologisesta kompensaatiosta

Tiedotteet | 26.08.2022

Suomalaisen kemianteollisuuden tavoitteena on luontopositiivinen, hiilineutraali toimiala

Kannanotot | 18.05.2022

Kemianteollisuuden lausunto: Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallisen ilmasto- ja energiastrategian luonnos

Kannanotot | 10.11.2021

Lausunto: U 57/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilirajamekanismista (hiilirajamekanismi, CBAM)