Päästöoikeuden vaikutus sähkön hintoihin ja teollisuuden kilpailukykyyn

Päästökauppa nostaa teollisuuden käyttämän sähkön hintaa 2030-luvulle saakka päästöoikeusskenaariosta riippuen 30-100 % verrattuna hintaan ilman päästökauppaa. Teollisuus tarvitsee paljon energiaa, joten päästökauppa aiheuttaa teollisuudelle lisäkustannuksia noin 300 miljoonaa euroa vuodessa. Päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiolle on edelleen olemassa selkeä tarve. Jos päästöoikeuden hinta nousee 1 €/MWh, sähkönkäyttäjä maksaa siitä 0,6 €/MWh.

Suomalainen teollisuus maksaa 10-30 €/MWh enemmän sähköstään verrattuna maihin, joissa päästökauppaa ei ole. Tämä heikentää teollisuuden kykyä investoida vähähiiliseen teknologiaan ja toiminnan kilpailukykyisenä pitämiseen. Samanaikaisesti Suomen valtion tulot päästöoikeushuutokaupoista kasvavat ja ylittävät teollisuuden epäsuorien kustannusten nousua hyvittävän kompensaation noin 220 miljoonalla eurolla vuodessa. Power Derivan tekemän selvityksen voit lukea täältä.