Innovaatiokumppanuusmallien kansainvälinen vertailu

Vientiliittojen (Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry ja Kemianteollisuus ry) toimesta on julkaistu innovaatiokumppanuusmallien kansainvälistä vertailua koskeva raportti (Collaboration for Success: International benchmark of innovation partenrship models). Selvityksen toteuttajina olivat Gaia Consulting Oy ja VTT kevään 2022 aikana.

Selvitys koostuu systemaattisesta kirjallisuuskatsauksesta, kansainvälisten kumppanuuksien edustajien haastatteluista sekä näiden pohjalta tehdyistä analyyseistä. Kumppanuusmalleja tarkasteltiin verokkimaissa Ruotsi, Tanska, Itävalta ja Alankomaat.

Selvityksen tarkoituksena oli luoda eväät ja tietopohjaa suomalaisten innovaatiokumppanuuksien kehittämiselle ja teollisuusliittojen vaikuttamistyölle.

Selvityksen perusteella luotiin kolme johtopäätöstä/suositusta kumppanuuksien kehittämiselle:

  1. Innovaatiosysteemin näkyvyys ja saavutettavuus kansallisella tasolla sekä selkeät yhteydet kansainvälisellä tasolla
  2. Kehitetään sellaisia innovaatiokumppanuuden malleja, jotka perustuvat yhteiseen näkemykseen, ammattimaiseen koordinointiin ja menestyksen mittaamiseen
  3. Sitoutumisen edistäminen ja avoin suhtautuminen kumppanuuksien erilaisiin arvo-odotuksiin

 

Lue raportti tästä