Ravinto

Yara: Älykäs lannoitus parantaa satoa

Lannoituksen ajoituksella ja tarkkuudella on suuri merkitys sadolle ja ympäristölle: liiallinen tai liian vähäinen lannoitus voi pahimmillaan pilata koko sadon. Yaran kehittämä täsmäviljelyteknologia mahdollistaa typpilannoituksen kohdentamisen kasvin tarpeen mukaisesti.

Yrityksen kehittämä N-Sensor on traktorin katolle asennettava mittari, joka mittaa ajon aikana kasvien lehdistä heijastuvaa valon määrää ja valon laatua. Laite muuttaa valon heijastusarvot kasvuston lehtivihreäpitoisuuksiksi ja biomassan määriksi pellon eri osista. Saadun lukeman perusteella ohjelmisto päättelee kasvuston lisätypen tarpeen ja antaa välittömästi käskyn traktorin perässä oleville levittimille säätää lannoitusmäärää.

Laitetta käytetään jo laajasti Euroopassa viljojen, öljykasvien, perunan ja maissin viljelyssä. Suomessa sitä käytetään tällä hetkellä lähinnä viljojen lannoitukseen, mutta potentiaalia löytyy myös muuhun viljelyyn.

− Euroopassa laitteita on satoja, Suomessa niitä on käytössä kymmenkunta. Käyttäjäkokemukset ovat olleet erittäin myönteisiä. Käytännössä viljelijät ovat nähneet suurimpina hyötyinä sadon kasvun ja tasalaatuisuuden, Yaran avainasiakaspäällikkö Aleksi Simula sanoo.

www.yara.com


Kuva: Yara

N-Sensorilla mitataan kasvien lehdistä heijastuvaa valon määrää ja valon laatua.