Puhdas vesi

Kemira: Teollisuusvesien puhdistaminen säästää vesivaroja

Puhtaan veden kasvava puute edellyttää, että yritykset huolehtivat entistä tarkemmin liiketoimintansa ympäristökuormituksista vähentämällä veden kulutusta ja ympäristön saastumista. Myös uudet päästörajoitukset linjaavat, että jätevesi on puhdistettava, jotta se voidaan palauttaa kunnalliseen viemärijärjestelmään – ja lopulta turvallisesti takaisin luontoon.

Maailmanlaajuisesti toimiva Kemira varmistaa, että jäteveden käsittelyn jälkeen vesi palaa vesistöön yhtä laadukkaana tai jopa parempilaatuisena. Tätä varten Kemira on kehittänyt esimerkiksi erilaisia desinfiointiin ja raskasmetallien poistoon tarkoitettuja kemikaaleja ja käsittelyteknologioita.

– Elintarviketeollisuudessa syntyviä jätevesiä voidaan esipuhdistaa esimerkiksi flotaatiotekniikan avulla. Siinä jäteveteen sekoitetaan kemikaaleja ja dispersiovettä, josta vapautuvat ilmakuplat nostavat epäpuhtaudet pintaan. Liete kuoritaan vedenpinnalta ja ohjataan lietteenkäsittelyyn. Puhdistettu vesi päästetään flotaatioaltaasta kunnalliseen viemäriin ja edelleen kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle lopulliseen puhdistukseen, kertoo Kemiran myyntipäällikkö Vesa Kettunen.

Jätevedenpuhdistus laitteiden suurimpia käyttäjiä ovat paperi-, öljy-, kaasu- ja kaivosteollisuus sekä teräs-, elintarvike- ja juomateollisuus. Oikeilla käsittelyteknologioilla vettä voidaan käyttää uudelleen jopa useita kertoja, mikä auttaa kaventamaan veden kysynnän ja tarjonnan välistä kuilua.

www.kemira.fi

Oikeilla käsittelyteknologioilla vettä voidaan käyttää uudelleen jopa useita kertoja