Liikenne

St1 Biofuels: Polttoainetta taikinatähteistä

Suomen polttoaineverotus ohjaa valintoja ja kulutusta yhä enemmän energiaa säästävään ja hiilidioksidipäästöjä suitsivaan suuntaan. Tämä lisää nopeasti tarvetta biopohjaisille polttoaineille.

St1 aloitti bioetanolin tuotannon elintarviketeollisuuden jätteistä ja sivuvirroista jo vuonna 2007. Nyt sitä käytetään muun muassa yrityksen E10- ja E5-bensiinissä.

− Bioetanolia valmistetaan liikennekäyttöön erilaisista käymiskelpoisista jätteistä ja tähteistä, kuten kotitalouksien biojätteestä, leipomoiden taikinatähteistä, kauppojen vanhentuneista leivistä ja muusta biojätteestä, Patrick Pitkänen St1 Biofuels Oy:stä kertoo.

Jäteraaka-aineesta tuotetun bioetanolin elinkaaripäästöt ovat käytännössä olemattomat. Kun bioperäinen etanoli palaa moottorissa, raaka-aineeseen sitoutunut hiilidioksidi palautuu luonnon kiertokulkuun. Fossiilisten polttoaineiden, kuten bensiinin, dieselin tai maakaasun, käyttö sen sijaan lisää ilmakehän hiilidioksidipäästöjä.

www.st1.fi


Kuva: ST1

Bioetanolia valmistetaan liikennekäyttöön erilaisista käymiskelpoisista jätteistä ja tähteistä