Liikenne

Neste: Uusiutuva diesel hillitsee liikenteen päästöjä

Neste MY uusiutuva diesel tarjoaa vaihtoehdon fossiilisille polttoaineille. Sitä voidaan tuottaa yli kymmenestä eri raaka-aineesta, kuten jätteistä, tähteistä ja erilaisista kasviöljyistä.

Vuonna 2016 Neste MY uusiutuvan dieselin käytöllä vähennettiin kasvihuonekaasupäästöjä noin 6,7 miljoonalla tonnilla, mikä vastaa noin puolta Suomen liikenteen aiheuttamista vuotuisista kasvihuonepäästöistä.

100-prosenttisen Neste MY uusiutuvan dieselin käyttö tarjoaa seuraavia hyötyjä suhteessa perinteiseen rikittömään dieseliin:

• 33 % pienemmät pienhiukkaspäästöt (myös hiukkasten määrä on pienempi)
• 9 % vähemmän typen oksideja (NOx)
• 30 % vähemmän hiilivetyjä (HC) 
• 24 % pienemmät hiilimonoksidipäästöt (CO)
• vähemmän polyaromaattisia hiilivetyjä (PAH)

www.neste.com


Kuva: Neste

Neste MY uusiutuva diesel vastaa kemialliselta koostumukseltaan fossiilista dieseliä, ja sitä voidaan käyttää sellaisenaan kaikissa dieselmoottoreissa.