Ilmasto

LNGinside: Itämeren puhtain polttoaine

Itämerellä risteilevien laivojen aiheuttamia ilmansaasteita suitseva rikkidirektiivi astui voimaan 2015. Sen tavoite on vähentää maailman kasvihuonepäästöjä laskemalla laivojen polttoaineiden rikkipitoisuus yhdestä prosentista 0,1 prosenttiin.

Suomalaisen LNGinsiden innovaation avulla varustamot pystyvät sopeutumaan rikkidirektiivin asettamiin vaatimuksiin nopeasti. Gasumin Hyvän ilman lintu -innovaatiokilpailun voittanut yritys kehitti ratkaisun, jossa laivat siirtyvät käyttämään polttoaineenaan LNG:tä eli nesteytettyä maakaasua. LNG on Itämeren puhtain polttoaine, sillä se ei sisällä lainkaan rikkiä eikä siitä synny hiukkaspäästöjä. Lopputuloksena ilmakehään vapautuu vähemmän kasvihuonekaasuja.

– LNG:tä käytetään Itämerellä polttoaineena muun muassa Viking Grace -aluksessa. Lisäksi eri varustajat ovat tilanneet LNG:tä käyttäviä aluksia. Erityisen nopeaa kehitys on ollut Norjan rannikolla, jossa vanhoja laivoja on muunnettu LNG-käyttöisiksi, yrityksen toimitusjohtaja Tapio Pitkäranta kertoo.

www.gasum.fi


Kuva: Gasum

LNG ei sisällä lainkaan rikkiä eikä siitä synny hiukkaspäästöjä