Ilmasto

Lahti Energia: Maailman ensimmäinen pelkästään jätettä käyttävä voimalaitos

Lahti Energian Kymijärvi II -kaasutusvoimalaitosta ei ole syyttä palkittu Vuoden ilmastotekona. Jätettä hyödyntävä voimalaitos tuottaa sähköä ja lämpöä huomattavasti ympäristöystävällisemmin kuin kivihiiltä polttava voimala: sen arvioidaan vähentävän ilmakehän hiilidioksidipäästöjä jopa 410 000 tonnia vuosittain.

Vuonna 2012 käyttöönotettu Kymijärvi II on maailman ensimmäinen pelkästään kierrätyspolttoainetta käyttävä voimala. Se muuttaa vuosittain 250 000 tonnia jätettä 45 megawatiksi sähköä ja 90 megawatiksi kaukolämpöä. Viime vuonna laitos tuotti sähköä ja kaukolämpöä noin 30 000 talouden tarpeisiin Päijät-Hämeen seudulle.

Kaasutusvoimalaitoksessa energiaa saadaan kaasuttamalla kierrätyspolttoaineesta tuotekaasua, joka puhdistetaan jäähdyttämällä ja suodattamalla.  Puhdistettu kaasu poltetaan kattilassa, jolloin sähköä ja kaukolämpöä voidaan tuottaa hyvällä hyötysuhteella. Suomalainen kaasuntuottaja Woikoski Oy osallistui hankkeeseen toimittamalla voimalalle laitteiston, joka valmistaa prosessissa tarvittavan kaasumaisen typen.

Kymijärvi III -biolaitos valmistuu ja otetaan lämmöntuotantoon vuoden 2019 lopussa. Biolaitoksella korvataan 1970-luvulla käyttöönotettu kivihiililaitos Kymijärvi I. Laitos vähentää Lahti Energian hiilidioksidipäästöjä vuosittain noin 600 000 tonnia. Valmistuessaan Kymijärvi III on puhtain vastaavia polttoaineita käyttävä laitos Suomessa.

www.lahtienergia.fi

Maailman ensimmäinen pelkästään kierrätyspolttoainetta käyttävä voimala